Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Linh Hồn Vần A

Chủ đề: 
Vườn Chúa Chiên Lành

Hàng tháng, cha linh hướng sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho các linh hôn ghi danh trong sổ Dự Án Luyện Ngục.

 

Lời cầu nguyện cho các linh hồn:
"Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Máu Châu Báu Cực Thánh của Con Cha là Chúa Giêsu Kitô, hiệp với các thánh lễ dâng trên toàn thế giới hôm nay để cầu cho tất cả những linh hồn trong Luyện ngục, cầu cho những người tội lỗi ở khắp mọi nơi, cho những người trong Giáo hội toàn cầu, trong nhà và trong gia đình của con. Amen".
Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu! Xin thương xót các linh hồn nơi Luyện ngục.
 
Ghi chú: Sổ các Linh hồn được sắp theo thứ tự A,B,C... theo tên gọi. Xin quí vị khi ghi danh nhớ vào đúng sổ vần tên gọi để ghi danh. Cám ơn.

 

Sổ Linh Hồn Vần A
Tên thân nhân Tên người xin
DUC CHA (Giám mục) Angelo Moreschi DONG DON BOSCO
Andrea Andrea Avanzini Maria Phan Thị Kim Cúc
Linh mục GIUSE PHẠM SĨ AN Cecilia
GiuSe Trần Ái Kinh Tran
AN NA Bà cố Ma Ri A trần thị thanh xuân
Maria Nguyễn Thị anh Gx tân sa châu
Phero Nguyễn Ngọc anh Gx thiên ân
Marie Gioan Nguyễn thị Hoàng Anh gđgxpn
lm martino LÊ NGỌC ẨN Gx bến gỗ
lm martino LÊ NGỌC ẨN Gx bến gỗ
Giuse Nguyễn Bác Ái PX TMN
Ane Tran kim Phan Giuse Tran anh Phu
andy andrew Gustin Jennifer Dang
Maria Nguyễn Thị An Anna Nhu
Linh hon Anton Maria phan thi Kim Cuc
Lm Giuse Đặng Đình An PX TMN
Nguyễn xuân Anh Giuse Nguyễn văn Đức
Hoàng công Ân Giuse Nguyễn văn Đức
Nguyễn xuân Anh Giuse Nguyễn văn Đức
Diễn viên maria Lam khiết anh (triều châu) giải trí hồng kông (TVB)
Giu Se Trần Ái Kinh Tran
Lê Thị Kim Anh Anna Nhu
linh mục giuse Phan Thiện Ân Luxia Phùng Aí Mỹ
Hua Hoang Anh Hien Tran
Maria Nguyễn Thị Kim Anh Anna Vanessa Lư
Hứa hoàng Anh Giuse Nguyễn văn Đức
MARIA NGUYỄN THỊ ẤT MARIA ĐAN THỊ VUI
GIUSE PHẠM CÔNG ÂN MARIA ĐAN THỊ VUI
Maria Tran thi ai Anna Nhu
Trân tuy Ai Anna Nhu
chủng sinh Anthony Freeman Maria Phan thị Kim Cúc
Maria Nguyen thi an Vu thi bich nga
Phero Phero Tran van Anh Giuse Tran anh Phu
TÊ RÊ SA HÀI ĐỒNG JESU BÙI -THỊ-NGỌC-ANH TÊ RÊ SA BÙI-THANH-LAN
Lm Giuse Đặng Đình An GP Bà rịa Vũng Tàu
Lm Giuse Đặng Đình An GP Bà rịa Vũng Tàu
Guise Lm Dạng dinh An Anna Nhu
Cha Giuse Đặng Đình An Maria Phan Thị Kim Cúc
Phero Tran van Anh Giuse Tran anh Phu
Annie NGUYEN MAVIER Kim
Teresa Maria Nguyễn Thị Am GĐTHĐC
Gustin Andrew Jennifer Dang
Sơ Aime Maria Phan Thị Kim Cúc
Teresa nguyen thi An Maria Dung
Guise Maria Do dinh Ảnh anna nhu
Cha Giuse Maria Đỗ Đình Ánh Maria Phan Thị Kim Cúc
Giuse Nguyễn Ngọc Ánh Gia đình cô Dung
Nguyen thi an Tran huyen chau
Cha Felipe Carrillo Altamirano Maria Phan Thị Kim Cúc
Le thi kim Anh anna nhu