Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Linh Hồn Vần A

Chủ đề: 
Vườn Chúa Chiên Lành

Hàng tháng, cha linh hướng sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho các linh hôn ghi danh trong sổ Dự Án Luyện Ngục.

 

Lời cầu nguyện cho các linh hồn:
"Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Máu Châu Báu Cực Thánh của Con Cha là Chúa Giêsu Kitô, hiệp với các thánh lễ dâng trên toàn thế giới hôm nay để cầu cho tất cả những linh hồn trong Luyện ngục, cầu cho những người tội lỗi ở khắp mọi nơi, cho những người trong Giáo hội toàn cầu, trong nhà và trong gia đình của con. Amen".
Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu! Xin thương xót các linh hồn nơi Luyện ngục.
 
Ghi chú: Sổ các Linh hồn được sắp theo thứ tự A,B,C... theo tên gọi. Xin quí vị khi ghi danh nhớ vào đúng sổ vần tên gọi để ghi danh. Cám ơn.

 

Sổ Linh Hồn Vần A
Tên thân nhân Tên người xin
PhêRô Nguyễn Ngọc Anh Maria: Nguyễn Thị Hường
GIUSE NGUYỄN TẤN SĨ PHAOLO NGUYỄN VĂN SANH ANNA NGUYỄN NGỌC HỒNG HẠNH
Nguyễn Quốc Anh Nguyễn Quốc Anh
Giuse Tạ Văn An Tạ Thị Hương
Nguyễn Ngọc Ẩn Lê Đình Linh Xuân
Giuse Nguyễn Ngọc Am Trần N Tâm Huy
Giuse Phạm Văn Am Ninh Phạm Liễu
Anna Lê Thị Am Lê Văn Hiến
Amelia Huỳnh ĐMinh Hiếu
Phạm Thị Thuý An Phạm Duy Linh
GBaotixita Dương Văn An Võ Trường Sơn
Giuse Trần Quang An Nguyễn Liên Hoa
Anna Đoàn Ngọc An Trần V Minh Tuấn
Matinô Lê Văn An : Lê Thị Viễn
Antôn Lê Văn An Lê Hoàng Vũ
Maria Nguyễn Thị An Nguyễn Thị Bảy
Elizabeth Nguyễn Thị An Lê Đình Linh Xuân
PhaXaviê Nguyễn Mộng An Nguyễn Huy Thông
ĐC Giuse Lê Văn An Nguyễn Hải Đăng
Phanxicô Châu An Nguyễn Giao
Maria Phạm Thị An Mai Bá Long
Giuse Phạm Văn An Têrêsa Duyên
Giuse Phạm Văn An Vũ Văn Thế
Giuse Phạm Văn An : Phạm Thị Thanh
Vincentê Phạm Văn An Trịnh Kim Nhung
Nguyễn Văn An Đinh Thị Thu Hằng
Giuse Nguyễn Văn An Nguyễn Văn Quế
Phêrô An Nguyễn Thị Hồng
Đôminicô An Đặng Khải Hoàn
Matta An Nguyễn Thị Hồng
Micae Ông An Quách Khải Hoàn
Agatha Lê Thị An Nguyễn Thanh Liêm
Maria Lê Thị An Nguyễn Văn Que
Têrêsa Nguyễn Thị An Nguyễn Đức Tín
Maria Quách Thị An Vũ Thị Diệp
Phêrô Trần Văn An Nguyễn Văn Đào
Phaolô Vũ An Vũ Anthony
Giuse Hoàng Ngọc An Phobe
MariaMadalêna Hoàng Thị An Phạm Thu Nhàn
Nguyễn Đăng Án Phạm Thị Thanh Tú
Anna Hồ Thị Ân Nguyễn Văn Thắng
Anna Hồ Thị Ân Phương Quế Nga
Phêrô Ân Nguyễn Thị Hồng
Phêrô Lê Văn Ân Nguyễn Văn Que
Trần Văn Ân Võ Trường Sơn
Phêrô Nguyễn Ngọc Ấn Nguyễn Ngọc Hứa
Lm André LeSueff Lê Quang Nhứt
Andonphe Trần Minh Anh Trần Minh Sang
Vương Đức Ái Vương Thu Thuỷ
Maria Lê Thị Ái Lê Hồng Nhựt