Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Ơn Gọi Vần A

Tên thân nhân Tên người xin
Sơ Catarina Trần Thị Kim Anh Têrêsa Linh
Giuse Đoàn Văn Anh Phạm Thị Ngọc Diệp
Têrêsa Vương Nam Anh Vương Nam Anh
Phêrô Nguyễn Tuấn Anh Nguyễn Thanh Hùng
Phêrô Nguyễn Tuấn Anh Nguyễn Tuấn Anh
Hoàng Tuấn Anh Hoàng Thị Hồng
Phêrô Mai Quốc Anh Mai Quốc Anh
Lâm Chi Tú Anh Mai Bá Long
Anna Bùi Thị Mai Anh Đỗ Thị Diệu Vinh
Cháu Nguyễn Thế Anh TL Nguyễn
Anna Nguyễn Thảo Thiên Anh Cao Thiên Ân, Nguyễn Thảo Thiên Anh
Em Maria Nguyễn Thị Anh Nguyễn Ngọc Thành
Lucia Phạm Thị Tuyết Anh Phạm Thị Tuyết Anh
MariaElizabeth Trần Tử Vân Anh Trần Tử Vân Anh
Lý Thục Ân Nguyễn Thị Minh Duyên
Giuse Vũ Đức An Nguyễn Thu Hoài, Đỗ Kim Anh
Stephano Trần Vũ Viết An Nguyễn Thanh Tuyền
Lm Vincent Anton Hồ Ngọc Ân Nguyễn H.M Kim Phượng
Giuse Nguyễn Văn Ân Nguyễn Ngọc Biển
Giuse Nguyễn Văn Ân Tạ Xuân Trường
Giuse Nguyễn Hồng Ân Tạ Xuân Trường
Anna Nguyễn Xuân Ân Nguyễn Trí Dũng
Têrêsa Cao Thiên Ân Cao Thiên Ân
Lm Andrew Đinh Văn Tình
GBaotixita Nguyễn Ái Nguyễn Xuân Toàn
Maria Nguyen van A Viet Nam
Lucia Trần Thị Linh Ái Huỳnh Thị Niệm
Lucia Trần Thị Linh Ái Nhóm Niềm Tin và Hy Vọng
Lucia Trần Thị Linh Ái Nguyễn T Kim Nguyên
Phaolô Hoàng Ngọc Thiên Ân Vũ Thị Ngọc
Giuse Nguyễn Bá An Nguyễn Hùng Cường
Lucia Trần Thị Linh Ái Nguyễn Thị Thuỷ Băng
GBaotixita Nguyễn Ái Trần Văn Hải
Lucia Trần Linh Ái Trần Văn Hải
Anh Bônifat Nguyễn Quốc Ái Trần Thị Gấm
Sr. Aimée Nguyễn Thị Phương Mai
Nguyễn Thành An Nguyễn Trường An
Nguyễn Văn An Nguyễn Văn An
Phêrô Lê Xuân An Lê xuân An
Lm Giuse Vũ Văn An Linh Duyên
Cecillia Nguyễn Hạnh Phi An Nguyễn Hạnh Mai Phi
PhaolôLê Nguyễn viết An Lê Nguyễn viết An
Lm Giuse Trần Minh An Trần Anh Bông
Lm Jos Đinh Xuân An M. Huyền Trang
Lâm Hoàng An Lâm Thị Mỹ Hoàng
Sơ MariaGiutino Lê Thị Mỹ An Lê Thị Mỹ An
Sơ Maria Lưu Thanh An Minh Ôn