Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Phêrô tuyên xưng

Tác giả: 
Jos Hồng Ân

 

Phêrô tuyên xưng
(CN 21 TN-B)


Đức Giê-su đã nói rằng
Thịt tôi là bánh vĩnh hằng nuôi dân
Máu tôi của uống thật cần
Ai ăn và uống muôn phần chứa chan
Đời đời được sống bình an
Không còn đau khổ hân hoan vui mừng
Nhiều môn đệ cũng đã từng
Đi theo chân Chúa tưng bừng vui thay
Thế mà cho đến hôm nay
Bảo rằng Chúa nói lời này chói tai
Ai mà nghe nổi lời Ngài
Tự mình Chúa biết những ai xầm xì
Chúa liền lên tiếng tức thì
Anh em nghe thấy điều gì chướng ư?
Con Người lên đến nơi từ
Trước kia đã ở thì như thế nào?
Thánh Thần cho sống xiết bao
Xác thì chẳng có ích sao sống đời
Và Thầy cho biết những lời
Đây là Thần Khí mọi thời sống liên
Anh em đang nghĩ liên miên
Sẽ luôn có kẻ trước tiên bỏ Thầy
Không tin vào những lời này
Quả là Chúa biết từ ngày những ai
Không tin vào Chúa một hai
Nghe xong lời đó vài người bỏ đi
Chúa liền cất tiếng tức thì
Hỏi luôn trong nhóm chớ gì anh em
Bỏ Thầy đi nữa chẳng thèm
Lời Thầy đã nói anh em coi thường
Phê-rô cất tiếng khiêm nhường
Bỏ Thầy con đến được dường với ai
Lời  thầy sự sống chẳng sai
Chúng con thực đã tin Ngài từ lâu
Uy danh Ngài đứng hàng đầu
Là Con Thiên Chúa chư hầu tôn vinh.


Jos. Hồng Ân