Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thực Chất Hay Tượng Trưng

 

 

THỰC CHẤT HAY TƯỢNG TRƯNG

 

Áo quần rách rưới lang thang
Tấm lòng cao thượng hơn vàng mười phân
Cần chi áo lụa, quần hồng
Mà lòng bạc ác như phường kiêu căng
Cần đây là cần tấm lòng
Từ trời xuống thế còn hơn mong gì
Tấm lòng quảng đại cao ghì
Trao cho người thế còn gì nữa không ?
Rửa tay chẳng rửa được lòng
Sao gọi là sạch,là trong hỡi người ?
Rửa tay hình thức tốt thôi
Không phải luật buộc ta thời giữ chi
Giữ là giữ điều đáng ghi
Điều răn của Chúa thực thi tuyệt vời
Giữ là giữ Đạo Chúa Trời
Giữ chi thói đời được kể hư vô
Giữ là  giữ đạo tâm vô
Tâm vô kế dữ, tâm vô gian tà
Tâm vô độc ác mưu tà
Tâm vô quỷ kế ranh ma thế trần
Tâm vô lừa lọc thế nhân
Tâm vô giết hại người thân đồng bào
Tâm vô chiếm đoạt  đồng hào
Của tình bằng hữu lẽ nào chiếm luôn
Đó mới là điều đáng buồn
Hãy mau rửa sạch thoát luồng oan khiên
Xé tâm hồn đừng xé xiêm
Bên ngoài chẳng kể là phiên phải bàn
Rửa tâm hồn được sạch trong
Mới là đáng rửa,đáng mong để làm
Nhưng các ngươi lại không làm
Mà các ngươi rửa điều phàm bày cho
Tội  của các ngươi thật to
Bày trò lừa dối làm cho nghe mình
Tấm lòng thờ phượng trung trinh
Các ngươi chẳng kể thật tình giảng rao
Bên ngoài thì kể đẹp sao
Bên trong mục nát lẽ nào chẳng thương
Những kẻ giả  lại cậy đường
Bày trò hình thức là phường điêu ngoa
Hại ngươi, hại cả người ta
Thực tâm đạo đức ấy là thượng tôn
Đừng lấy giả tạo làm tuồng
Đừng chuộng hình thức để buôn kiếm lời
Thực chất sáng giá muôn đời
Đừng theo bên ngoài bỏ điều thực tâm./.

 

28/08/2012
P. Trần Đình Phan Tiến(bước theo)