Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Linh Hồn Vần B

Chủ đề: 
Vườn Đức Mẹ Ban Ơn

 

Hàng tháng, cha linh hướng sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho các linh hôn ghi danh trong sổ Dự Án Luyện Ngục.
 

Lời cầu nguyện cho các linh hồn:
"Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Máu Châu Báu Cực Thánh của Con Cha là Chúa Giêsu Kitô, hiệp với các thánh lễ dâng trên toàn thế giới hôm nay để cầu cho tất cả những linh hồn trong Luyện ngục, cầu cho những người tội lỗi ở khắp mọi nơi, cho những người trong Giáo hội toàn cầu, trong nhà và trong gia đình của con. Amen".
Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu! Xin thương xót các linh hồn nơi Luyện ngục.
 
Ghi chú: Sổ các Linh hồn được sắp theo thứ tự A,B,C... theo tên gọi. Xin quí vị khi ghi danh nhớ vào đúng sổ vần tên gọi để ghi danh. Cám ơn.

 

 

 

Sổ Linh Hồn Vần B
Tên thân nhân Tên người xin
Giuse Nguyễn Xuân Bách Trần Thanh Đạm
Thomas Nguyễn Văn Bách Thomas Hân
Đôminicô Nguyễn Văn Bách Lê Hoàng Long
Giuse Vũ Văn Bách Vũ Thị Huệ
Giuse Trần Quang Bách TeMy Thị Spat
Công Sơn Bách Trần Thị Đài
Lm JB Đoàn Như Bách Hải Đăng
Monica Baco Nguyễn Minh Ngọc
Giuse Phạm Hữu Bài Nguyễn Giao
Nữ Tu Maria Trần Thị Baì Phạm Thị Thanh Tú
Hoàng Văn Bài Nguyễn Thị Hồng Vân
Giuse Phạm An Bài :Phạm Hải Lý
Phạm Văn Bai Phạm Văn Nghĩa
Sr MarieCécile Trần T. Bái Trần Anh Tuấn
. Antôn Trần Ngọc Ban Trần Thanh Hiệp
. Antôn Trần Ngọc Ban :Ðỗ Hồng Phước
Phêrô Trịnh Văn Ban Trịnh T Kim Nhung
Giuse Nguyễn Văn Ban Nguyễn Hoàng
Maria Bùi Kim Ban Lý Quốc Thái
Nguyễn Văn Bạn Đăng Thị Thu Hiền
. Andre Nguyễn Bang Vũ T Tiết Minh
Maria Phạm Thị Bang Ninh Tuyết Mai
Maria Trần Thị Bang Hoàng Hữu Thiên
Nguyễn Văn B :Nguyễn Tinh
Đaminh Phạm Viết Bàng Phạm Thị Cậy
Nguyễn Tư Bảng Đặng Tuý Hương
Maria Trịnh Thị Bảng Trịnh Thị Là
. Maria Nguyễn Thị Bằng Agnes M. Thung
Luca Lưu Việt Bằng Lưu Thái Du
Anna Nguyễn Thị Bích Nguyễn Quang Huy