Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lục Tuần Hỷ

 

 

LỤC TUẦN HỶ

 

Sáu mươi chưa gọi là già lão

 

Cuộc sống thăng trầm đã  trải qua

 

Quyết chí vững tâm can bước theo

 

Trọn đời theo Chúa không dừng bước

 

Một lòng trọn đạo với “ Thầy yêu”

 

Gương sáng chẳng màng danh với lợi

 

Sứ vụ chủ chăn xin gởi lại

 

Lui vào tịch cốc để hòa vui ./.

 

 

Kính tặng ĐỨC TỔNG NGÔ QUANG KIỆT

 

09/09/2012

P.Trần Đình Phan Tiến