Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Kính mừng Maria !

 

 

KÍNH MỪNG MARIA !

             (12/09)

 

Kính mừng Maria !

Thánh Danh của Đức Bà

Là Mẹ của  Thiên Chúa

Một ân phúc thật lạ

Vượt quá sức con người

Và muôn đời hồng phúc

 

Kính mừng Maria !

Người Nữ Thánh tuyệt vời

Sinh ra Con Chúa Trời

Điều thật là kỳ lạ

Chưa có trong loài người

Nay xin Mẹ Chúa Trời

 

Đừng quên loài người thế

Là những kẻ cậy trông

Luôn luôn là hướng lòng

Lên cùng Mẹ nhân ái

Kính mừng Mẹ trọng đại

Bằng Thánh Danh rạng ngời

 

Từ nơi Mẹ Chúa Trời

Là đời đời hằng hữu

Trong vương quốc vĩnh cửu

Tràn ngập điều yêu thương

Kính lạy Đức Nữ Vương

Là Thiên Đường nhân ái !

 

Mẹ thật là đại hải

Lượng cả đức từ bi

Mẹ xứng Danh bởi vì

Mẹ luôn luôn khiêm hạ

Mẹ thật là vững dạ

Trung tín với Thiên Ân

 

Vượt trên mọi thánh nhân

Trong thân xác phàm trần

Mà  tâm hồn trọng đại

Tâm trí Mẹ vĩ đại

Vì có Chúa ở cùng

Ôi! Thánh Mẫu tuyệt trần

 

Mẹ chuyên tâm thành tín

Chẳng lỗi đạo tôi Thần

Mẹ thật là diễm phúc

Nay chúng con suy phục

Cùng hợp lời hoan ca

Mừng kính Danh Đức Bà

Maria !Maria! Maria !

Kính chào Bà ! tuyệt lạ ! Amen

 

12/09/2012

P.Trần Đình Phan Tiến ( bước theo)