Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

Tác giả: 
Lương Văn Liêm

 

 

LỄ ĐỨC MẸ SẦU BI


“ Cảm nghiệm Tin Mừng Ga.19,25-27”

Gôn-gô-tha chiều xa xưa ấy
giữa bao người, bao ánh mắt khinh khi
bao tiếng hò, tiếng reo đắc thắng
của con người nhân thế quá vô tâm
dùng thập giá trả ơn Cứu Chúa
Đấng vì yêu mà bước xuống cõi trần
luôn giáng phúc thi ân, an ủi
những mảnh đời bất hạnh, khổ đau
từng cất tiếng rao truyền chân lý
giúp cho đời đón nhận phúc trường sinh
Cứu Chúa là ai, là ai thế?
Là Giêsu con Thiên Chúa từ tâm


*****


Gôn-gô-tha chiều xa xưa ấy
Maria, Mẹ của Đấng cứu đời
đứng chết lặng dưới chân thập giá
giữa bao người từng cất tiếng ngợi khen
Bà thật phúc, thật là có phúc
vì cưu mang, sinh hạ Đấng Cứu đời
nén nỗi đau, nuốt vào dòng lệ
khi con yêu đang hấp hối, đớn đau
cất tiếng gọi Mẹ ơi hãy nhận
nhân loại kia làm con nhé mẹ ơi!
hãy thay con an ủi, vỗ về
và giúp họ trên đường về cõi phúc


*****


Maria, Mẹ Sầu Bi nhân hậu!
Mẹ đã bước, đã đi đường thập giá
cùng Giê-su gánh lấy tội đời
Mẹ từng chịu bảy lưỡi gươm xuyên thấu
vì tội đời, gian trá, điêu ngoa
Mẹ gánh chịu không một lời than thở
luôn cất lên hai tiếng “Xin Vâng”
từ Be-lem tới đỉnh đồi thập giá
để đồng công chuộc tội cứu đời
cùng Con Mẹ là Giê-su Cứu Chúa
giúp thế trần thoát ách tội khiên
xin Mẹ giúp chúng con dưới thế
biết ăn năn sám hối kể từ đây
biết xin vâng, khiêm nhường, chịu đựng
dâng cuộc đời cho Thiên Chúa là Cha.

 

Sài Gòn, ngày 14/09/2012
An tôn Lương Văn Liêm