Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vinh Quang Thập Giá


                    
          VINH QUANG THẬP GIÁ

 

Chuyện kỳ lạ và hy hữu trên đời
Đó là Thập Gía của người Israel
Thập giá mà Chúa Giêsu nhắc đến tên
Thật là kinh khủng, thật là  rợn ghê
Vì đây là giá của những tên tử tội
Là án phạt ghê gớm nhất của luật xưa
Vì không có hình phạt nào?
Cũng như không có phương tiện nào?
Đau khổ, nhục nhã, khủng khiếp bằng thập giá
Để trừng phạt, để hạ nhục, để trút giận
Cho những kẻ ngông cuồng, bất trị
Đó là những gì, mà thập giá được gán cho
Nhưng thực sự nó chỉ là hai thanh gỗ

Vậy mầu nhiệm của Thập giá là gì?
Há không phải là tình yêu sao?
Từ một phương tiện hữu hình ghê sợ
Chúa đã biến thành một thuẫn đỡ của tình thương
Vật vô tri, vô giác tầm thường
Nhưng tội ác của con người đồng loại
Đã tạo ra sự đau khổ cho tha nhân
Bằng phương tiện hữu hình là thập giá
Chúa không đòi ta vác thập giá theo nghĩa đen
Vì Người đã kề vai vác lấy
Nhưng Chúa muốn ta hãy vác lấy
Chính thập giá của chúng ta
Đừng xô đẩy, đừng kêu ca
Vì mỗi người chúng ta là tội nhân
Ta không vác lấy phần mình
Thì làm sao đi theo Chúa
Một Đấng Thánh vô tội
Nhưng Người đã cam lòng
Nhận lấy sự nhục nhã của thế trần
Để làm giá cứu chuộc cho thế nhân
Chúa đòi ta vác thập giá ở trong lòng
Là phải từ bỏ những tham vọng bất chính
Là bài học dạy cho thế nhân
Phải biết tiêu diệt cái ác tâm
Của chính con người ta đó
Thiên Chúa đã hành động
Và đã dạy ta hành động
Là từ bỏ chính mình
Như Chúa đã từ bỏ Ngai Trời
Để ở cùng loài người
Nên phương thế cứu đời
Bằng phương tiện của con người
Là thập giá của đời
Từ bỏ chính mình là không làm theo ý mình
Mà hãy làm theo Ý Chúa
Đó là Đức Tin, là Hành Động
Của con người đi theo Chúa Giêsu
Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta
Một con đường đi đến vinh quang
Là phải từ bỏ ý mình
Đó là điều hợp lý
Đây là nguyên lý tự nhiên
Khi ta hòa vào dòng nước
Thì ta phải chảy theo dòng nước
Vác thập giá có nghĩa là
Vác lấy những khổ đau,
Những khó nhọc của chính mình
Đừng xô đẩy thập giá của mình
Cho người khác
Như vậy ơn cứu độ mới có nơi chúng ta
Vì ai từ chối thập giá
Là yêu mạng sống mình
Thì sự sống ấy sẽ mất
Con ai chấp nhận thập giá
Thì phải hy sinh mạng sống mình
Như thế thì sẽ lãnh nhận ơn cứu độ
Như vậy ý nghĩa của Thập giá là tha thứ
Là tình yêu, là chấp nhận
Đừng bắt người khác vác thập giá của mình
Vì có Đấng Cứu Độ là Giêsu
Đã vác lấy cho chúng ta
Như vậy thập giá là sự sống
Chứ không còn là sự chết nữa
Như vậy sự chết là do sự ác tâm của nhân thế
Chứ không phải là do thập giá
Như vậy thập giá là vinh quang
Vì nó đưa tới sự sống cho con người
Chứ không phải đưa tới sự chết
Một khi ta vác lấy thập giá của chính mình
Và từ bỏ những tham vọng
Thì vinh quang thập giá sẽ dành cho ta./.  Mong thay!

 

14/09/2012
P.Trần Đình Phan Tiến