Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Nghịch Tử

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu
 
 
NGHỊCH TỬ
 
 
Mẹ đừng khóc nữa, Mẹ ơi!
Vì con mà Mẹ tơi bời ruột gan
Là con cái lại ác tâm
Trở nên nghịch tử làm Thân Mẫu buồn
Thế mà Mẹ vẫn yêu thương
Vẫn luôn che chở đỡ nâng bước đời
Mẹ ơi, con biết tội rồi
Xin Mẹ tha thứ, thôi rơi lệ sầu
Cho con bên Mẹ sớm chiều
Đứng bên Thánh Giá vẫn yêu chan hòa
Con là nghịch tử trở về
Từ nay cùng Mẹ trọn bề “xin vâng”
 
 
TRẦM THIÊN THU

Lễ Đức Mẹ Sầu Bi, 15-9-2012