Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bàn chân rắc rối

Tác giả: 
Lm Bùi Trọng Khẩn

 

 

BÀN CHÂN RẮC RỐI

 

Chân tôi nhiều vết chẳng lành
Bỗng dưng trái gió nó hành đau hơn


Từng ngày tôi vẫn van lơn
Bốn mùa mưa nắng vẫn còn vết thương


Bác sĩ thì bảo bình thường
Riêng tôi biết rõ không bình thường đâu


Trải qua sóng gió bể dâu
Những cơn mê muội từ đâu ngấm vào


Chân tôi cứ thế mà lao
Sợi thương, sợi nhớ quấn vào bao nhiêu


Giật mình nhìn lại liêu xiêu
Trời ơi ! Không biết bao điều ăn năn?!


Chân tôi nhiều vết chẳng lành
Muộn phiền vì đã để dành đi hoang


Mùa thương đền tội chưa xong
Đã sang mùa khác, long đong phận mình


Xưa kia mình cứ đinh ninh
Dại nghe bác sĩ bảo bình thường thôi


Phận mình bèo dạt mây trôi
Đi tìm ơn thánh phục hồi vết thương


Từ nay xin chớ coi thường
Bàn chân rắc rối, vấn vương nhiều điều.

 

Lm. Trọng Khẩn
www.trongkhan.net