Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh sử Mát thê ô Tông Đồ Thu Thuế

Tác giả: 
Thanh Sơn
 
 
THÁNH MATTHÊÔ TÔNG ĐỒ THU THUẾ
 
 
 

Tông Đồ Thánh sử Mát thê ô

Thu thuế mang danh kẻ tội đồ

Kẻ rủa đồng sàng như mấy ả

Người khinh bài bác tựa ma cô

Chợt nghe tiếng gọi "Con Thiên Chúa"

Bỏ cả theo lời "Đức Ki tô"

Ngài đến cứu muôn người tội lỗi

Nên gương xứng đáng vị Tông đồThanh Sơn 21.09.2012