Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hoa Thánh Giá

 

 

HOA THÁNH GIÁ !

         (14/09)

 

Đồi Canvê thấp thoáng chiều buồn

Bởi giòng Máu Thánh thấm đổ tuôn

Ban nguồn tha thứ ơn cứu độ

Loài người còn muốn nữa hay buông !

 

Máu Thánh tuôn rơi trên nhân thế

Rửa sạch tội đời lắm bất công

Thánh giá ai trồng trên đồi sọ?

Lưỡi đòng ai dũa mà thấu Tâm?

 

Tình yêu là thế ai cam nỗi!!!

Thánh giá tình Người là Chúa thôi!

Tình yêu trung tín Người ký kết

Mở rộng vòng tay xin thứ tha

 

Tình nào vĩ đại hơn Thánh giá

Bởi Chúa tình yêu đã gởi vào

Thập giá muôn đời chẳng có hoa

Thánh giá Giêsu tình đã nở

 

Ngàn năm một thuở đã nở hoa

Một cây, một lá và một nụ

Nở xòe một búp là Giêsu

Thiên Tình Thượng Đế được minh tỏ

 

Từ nỗi khốn cùng của đau thương

Thánh Gía đã mở đường giải thoát

Từ ngục sâu tối tăm chết chóc

Thánh Gía mở đường sống vinh quang

 

Ôi ! Thánh giá thế hệ lớp lớp ngàn

Từng đoàn người tháp tùng theo Thánh giá

Lớp lớp người theo hùng mạnh can trường

Ôi! Thánh giá sự can cường tình Chúa

 

Dang đôi tay Người sũng ái tội nhân

Gục đầu xuống xin cầu ơn hòa giải

Còn tình nào vĩ đại xin nói lên

Ôi ! Giêsu, lạy Chúa con kêu Tên

 

Từ Thánh giá Chúa nhìn con trìu mến!

Và muôn người Chúa vẫn gọi đúng tên./. Amen

 

14/09/2012

P. Trần Đình Phan Tiến