Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thơ cho Tháng Mười

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

 

 

NĂM ĐỨC TIN

 

Đây Con thuyền Giáo hội

Thánh Giá là cột buồm

Luôn giương cao vòi vọi

Đưa Thuyền vượt trùng khơi

            Đây là “Cổng Đức Tin” (*)

            Ai cũng cần vào đó

            Để gặp gỡ Thiên Chúa

            Và gặp lại chính mình

Xin canh tân đức tin

Lạy Thiên Chúa thương xót

Con bao lần bội bạc

Cúi xin Ngài gia ân

 

TRẦM THIÊN THU

 

(*) ĐGH Bênêđictô ban hành Tông thư Porta Fidei ngày 11-10-2011, chình thức khai mạc Năm Đức Tin ngày 11-10-2012 và kết thúc vào Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, 24-11-1913.

 

****************************

 

ĐỆ NGŨ THẬP CHU NIÊN

(Kỷ niệm 50 năm CĐ Vatican II, 1963-2013)

 

Năm mươi năm, một Công Đồng (1)

Suốt hành trình đó vô cùng gian lao

Mọi người cố gắng nương theo

Canh tân Giáo hội sớm chiều không ngơi

Vui Mừng và Hy Vọng hoài (2)

Những điều Tân Sự (3) tuyệt vời biết bao!

Uống từng Lời Chúa (4) ngọt ngào

Nhờ Thánh Thể sống dồi dào ngày đêm

Dù đời con lắm oan khiên

Sớm khuya lắm kiểu yếu hèn lắt lay

Luôn tin có Mẹ và Thầy (5)

Thứ tha, nâng đỡ từng giây trong đời

Vâng lời can đảm ra khơi

Vung tay lưới cá, niềm vui dâng đầy

Mặc Khải của Thiên Chúa (6) đây

Con tin phó thác cho Ngài đời con

Thực hành Giáo huấn (7) hết lòng

Nên người Công giáo yêu thương, công bình

 

TRẦM THIÊN THU

 

(1) Công Đồng Vatican II (1963-1965)

(2) Hiến chế Gaudium et Spes (CĐ Vatican, 7-12-1965)

(3) Thông điệp Rerum Novarum (Leo XIII, 15-5-1981)

(4) Tông huấn Verbum Domini (Bênêđictô XVI, 11-11-2010)

(5) Thông điệp Mater et Magistra (Gioan XXIII, 15-5-1961)

(6) Hiến chế Dei Verbum (Pholô VI, 18-11-1965)

(7) Giáo huấn Xã hội Công giáo

 

**************************************

 

 

CHUỖI MÂN CÔI

 

Chuỗi Mân Côi

Chiếc điện thoại thông minh hiện đại

Khả dĩ liên kết mọi người hết thảy

Kẻ xa người gần, kẻ lạ người quen

Chuỗi Mân Côi

Cây tiểu liên siêu nguyên tử

Khả dĩ phá tan mọi sự dữ

Quỷ vương cũng phải thoái lui

Chuỗi Mân Côi

Sợi dây liên kết yêu thương thánh thiện

Trái tim tội lỗi cũng được thánh hiến

Giao hòa đất thấp trời cao

Chuỗi Mân Côi

Bản tổng phổ các mầu nhiệm

Lời Xin Vâng đời con cũng thể hiện

Khi Sáng, khi Vui, khi Thương, khi Mừng

 

TRẦM THIÊN THU

 

*******************************

 

ĐIỆP KHÚC MÂN CÔI

 

Tháng Mười trăn trở cuối năm

Vui buồn thế sự trăm năm kiếp người

Lâm râm Điệp Khúc Mân Côi

Câu kinh nâng nhẹ bước đời nhân sinh

Vui mừng reo khúc Thánh Kinh

Dẫu đau thương vẫn miên hành sớm khuya

Điều mừng điểm xuyết như thơ

Lặng nghe hạnh phúc ngân nga nhẹ nhàng

Nhìn lên Đức Mẹ: “Kính mừng…”

Nguyện cầu phù hộ dọc đường trần ai

Tin yêu giữa cảnh đọa đày

Rộng lòng nhân ái từng ngày tháng qua

Khúc Mân Côi vẫn thiết tha

Nụ cười thánh đức nở hoa tuyệt vời

Hân hoan riêng khoảng tháng Mười

Kính dâng Mẹ chuỗi-cuộc-đời của con

 

TRẦM THIÊN THU

 

******************************

 

CHUỖI NGỌC MÂN CÔI

 

Cuối Thu gợi nhớ Tháng Mười

Nhắc con lần Chuỗi Mân Côi hằng ngày

Bắt đầu từ buổi sớm mai

“Kính Mừng” rôm rả mùa Vui, mùa Mừng

Rồi mùa Sáng, tiếp mùa Thương

Bốn mùa luân chuyển vô thường đời con

Maria, Mẹ từ nhân

Ngọt ngào Hiền Mẫu ân cần sớm khuya

Đời con có Mẹ sẻ chia

Vui buồn, sướng khổ, thiết tha tâm tình

Dù con tội lỗi đầy mình

Xấu hồn, xấu xác, đáng khinh thôi mà

Thế nhưng Mẹ vẫn hiền từ

Khuyên răn, hướng dẫn, nhỏ to từng lời

Đưa về chính lộ tuyệt vời

Mẹ thương xin Chúa phục hồi đời con

Thật là hạnh phúc vô ngần

Được làm con Mẹ, hồng ân cả đời

Mẹ trao Chuỗi Ngọc Mân Côi

Để làm linh khí chống loài quỷ ma

Từ nay con quyết hứa thề

Xin vâng như Mẹ, xứng là con ngoan

TRẦM THIÊN THU

Tháng 10-2012