Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tháng Mân Côi

 

 

THÁNG MÂN CÔI 2012

 

 

Tháng mười hướng về Fatima

 

Hằng năm rồi lại đến tháng mười

 

Hoa hồng đua nở thật thắm tươi

 

Kính mừng lời kinh xâu từng chuổi

 

Tràng hạt ngâm nga rộn niềm vui

 

Phép lạ là đây lời Mẹ dạy

 

Vui, Thương , Mừng là nhiệm mầu đây !

 

Lời kinh chúc tụng người Mẹ Thánh

 

Theo Ý nhiệm mầu Thiên Chúa đây

 

Thành tâm dâng lời dạ ngất ngây

 

* Ăn năn cải thiện trong đời sống

 

* Siêng năng lần hạt giữ mỗi ngày

 

Mẹ sẽ giữ gìn khỏi tai bay

 

* Tôn sùng Mẫu Tâm Vô Nhiễm tội

 

Mân Côi dẫn lối phúc trường sinh ./.

 

30/09/2012

P. Trần Đình Phan Tiến

 

 

ĐƯỜNG THI MÂN CÔI !

 

Chuổi Thánh Mân Côi được giảng nhiều

 

Hằng năm “lời nhắn” được truyền gieo

 

Loan truyền nhắc nhở cho nhân loại

 

Sứ vụ Thiên Đình thật đáng yêu

 

Hồng phúc diễm kiều Mẹ chỉ dẫn

 

Kính mừng tuyệt diệu con lần theo

 

Vui, Thương, Mừng với ba mầu nhiệm

 

Cùng Mẹ bước theo tránh hiểm nghèo ./.

 

Bài 02

 

Mân Côi chuổi Thánh được truyền rao

 

Hồng phúc cứu đời Mẹ nhắn nhủ

 

Lần hạt Mân Côi đẹp xiết bao!

 

Nhớ lời nhắn nhủ tự hôm nào

 

Đoàn con trung tín xin vâng phục

 

Tỏ dạ mến yêu Đấng nguyện bàu

 

Xin Mẹ hộ phù nhân thế Việt

 

Vẫn còn trong cảnh nhiều lầm than !

 

Bài 03

 

Chuổi Thánh Mân Côi được giảng nhiều

 

Hoa Hồng Thiên Quốc của tình yêu

 

Nhiệm mầu Cứu Thế in trong đó

 

Rao giảng Nước Trời thật đáng yêu

 

Nhân thế đắm say vì tội lụy

 

Mẹ Hiền cứu vớt khỏi điều nguy

 

Đáp lời Mẹ dạy “xin vâng” giữ

 

Mến mộ Mân Côi điều tuyệt vời./.

 

 

Kính mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi 2012

 

07/10/2012

P. Trần Đình Phan Tiến