Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Dâng Hiến

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu
 
 
HOAN CA DÂNG HIẾN
 
Từng nhịp chân con bước
Theo tiếng Chúa kêu mời
Phụng sự Danh Thánh Chúa
Phục vụ những con người
 
            Con hân hoan cất bước
            Không một chút ngại ngần
            Dù đời nhiều thử thách
            Vẫn dư đầy Hồng ân
 
Sống lời khuyên Phúc Âm
Quyết từng ngày giữ trọn
Lời đoan hứa tự nguyện
Là suốt cả trăm năm
 
            Hy sinh không ngại ngần
            Sớm chiều xin tuân phục
            Nghèo khó là nhân đức
            Cùng khiết tịnh xác, hồn
 
Trọn đời xin tri ân
Tình Giêsu tuyệt đối
Đôi khi con lầm lỗi
Ăn năn xin thứ tha
 
            Con nguyện mãi tôn thờ
            Một Thiên Chúa nhân hậu
            Con chỉ là tro bụi
            Xin khiêm hạ, tin yêu
 
 
TRẦM THIÊN THU
 
Chiều mưa Saigon, 27-9-2012