Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đừng làm cớ

 

 

Đừng làm cớ


(CN 26 TN-B)

 


Gio-an thưa với Chúa rằng
Chúng con thấy có người hằng nhân danh
Uy Thầy trừ quỷ thật lanh
Chúng con ngăn cản vì anh khác vùng
Không theo lý tưởng ta cùng
Thế mà lại dám anh hùng trừ ma
Chúa liền lên tiếng bảo là
Anh em ngăn cản người ta làm gì
Cứ luôn để họ thực thi
Không ai mà lại quay đi với thầy
Một khi đã lấy danh nầy
Rồi làm phép lạ mà rầy phản đâu
Ai không chống đối bấy lâu
Tức là ủng hộ cho dầu không theo
Ai mà giúp đỡ không keo
Dù rằng chén nước người nghèo dùng liên
Vì là môn đệ lành hiền
Thầy nay nói thật không phiền một ai
Ai làm như vậy một mai
Sẽ luôn được thưởng chẳng sai chút nào
Ai làm gương xấu khi nao
Để cho kẻ bé nhìn vào ngả theo
Đá to buộc cổ quăng vèo
Chìm luôn dưới biển khỏi gieo gương mù
Nếu tay làm cớ trả thù
Cắt đi kẻo bị nghìn thu khốn cùng
Chân kia vấp phạm hãi hùng
Chặt đi hơn để thân chung khổ hình
Mắt mà làm cớ cho mình
Tức thì móc bỏ để bình an liên
Thà rằng mất một mắt liền
Được vào Nước Chúa triền miên muôn đời
Còn hơn là có cả đôi
Phải sa hỏa ngục than ôi hãi hùng
Nơi mà giòi bọ sống cùng
Nó không hề chết muôn trùng sống liên
Lửa kia nung nấu triền miên
Không bao giờ tắt cháy liên muôn đời.


Jos. Hồng Ân