Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Kho tàng

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

 

 

KHO TÀNG


Kho tàng ở đâu
Lòng theo đến đó (1)
Đọc lại Lời Chúa
Con chợ giật mình
Đời như thoảng gió
Nhẹ nhàng bay qua


 Tham lam mà chi
Những gì trần tục
Tắt thở là hết
Chỉ còn trắng tay


Dẫu có là ai
Ông kia, bà nọ
Giàu sang nứt đố
Mang theo gì đâu
Hóa thành cát bụi
Dù giàu hay nghèo
Lu-y (2) căn dặn
Để cả hai tay
Ra ngoài quan tài
Khi nào ông chết


            Đời có mấy ai
            Được như ông vậy
            Sống Lời Chúa dạy
            Vật chất không màng


Đời con bước hoang
Chẳng có vàng bạc
Xin cho con được
Kho tàng Nước Trời


TRẦM THIÊN THU
(1) Mt 6:21
(2) Vua Louis của Pháp quốc.