Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Trở nên nhỏ bé

 

 

TRỞ NÊN NHỎ BÉ  ! ( Mc9, 37)

 

Trở nên nhỏ bé ai ơi !

Chân lý Nước Trời ta phải thực thi

Lời Chúa ta phải khắc ghi

Thực thi cho đúng sợ chi gian tà

Sống theo chân lý dạy ta

Là điều thực tế dễ hòa mình hơn

Sống theo tinh thần phúc âm

Ánh sáng Tin Mừng là điểm tựa nương

Tiền bối đã đi theo đường

Giêsu giáo huấn niên trường chẳng ngoa

Lời của chân lý ban cho

Trở nên bé nhỏ chẳng lo điều gì

Bé nhỏ hạnh phúc khắc ghi

Làm người con Chúa thực thi huấn truyền

Hạnh phúc chân lý thần tiên

Làm người bé nhỏ diệu hiền đi thôi!

Đừng thù hận, đừng trả thù

Trả thù, thù diệt thiên thu muôn đời

Giêsu Thiên Chúa dạy rồi

Trở nên bé nhỏ làm “tôi” thiên đàng

Chân lý vĩ đại vinh quang

Chính là bé nhỏ ta mang theo mình

Không cần to lớn đao binh

Chỉ cần nhỏ bé phúc vinh dư đầy

Thấm nhuần Lời Chúa hôm nay

Những vị thánh đầy hăng say Tin Mừng

Têrêsa vị thánh từng

Trở nên nhỏ bé Tin Mừng càn khôn

Mở ra tri thức vĩnh tồn

Chính là Lời dạy nuôi hồn thế nhân

Ai làm việc tốt cứ làm

Đừng nên ganh tỵ tham lam việc lành

Cũng đừng ích kỷ tỵ hiềm

Vì làm con Chúa  cần gì so đo

Hy sinh bỏ hết cái to

Chỉ cần nhỏ bé là kho Nước Trời

Hy sinh bỏ hết cái tôi

Những điều cản trở giữ thời làm chi

Chân tay, mắt  ngay tức thì

Nếu nên dịp tội ta thì bỏ ngay

Ý nghĩa chân lý trên đây

Chính là những cớ tội đời bày ra

Cúi xin Thiên Chúa thứ tha

Vững theo Con Chúa chính là Giêsu

Thực thi Lời dạy thật ru !

Xứng làm con Chúa thiên thu Nước Trời ./. Amen

 

29/09/2012

P.Trần Đình Phan Tiến