Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tổng Lãnh Và Các Thiên Thần

Tác giả: 
Trầm Hương Thơ
 
 
TỔNG LÃNH và các THIÊN THẦN
 
 
 
Tổng Lãnh Micael "Ai bằng Thiên Chúa"
Là anh hùng Thiên Thần của Trời Vua
Xin thêm ơn "Anh Dũng" cho chúng con
Xông pha kiên cường tiến về Nhà Chúa
 
Tổng Lãnh Raphael "Nhân Từ Thiên Chúa"
Là Từ Bi Nhân Hậu của Trời Vua
Xin thêm ơn "Hiền Lành" cho chúng con
Chứng minh Lòng Từ Bi Độ Lượng Chúa
 
Tổng Lãnh Gabiel " Sứ Thần Thiên Chúa"
Là truyền thông cứu độ Của Trời Vua
Xin phù trợ chúng con đem "Tin Mừng"
Gieo thương yêu ơn cứu độ của Chúa.
 
Thiên Chúa Tình Yêu vẫn còn nặng nợ
Sai Thiên Thần bảo bọc đứa con thơ
Lúc thành thai Thiên Thần đã đợi chờ
Mỗi con người một "Thiên Thần Bảo Trợ"
 
Ủi an ta khi khổ sầu lo sợ
Luôn dẫn đường khi lạc lối bơ vơ
Khi lâm nguy bên vực thẳm đón chờ
Hay những lúc lạc đường nơi phố chợ
 
Thế mà, bao người của hôm nay
Có còn nhớ đến bao tháng ngày?
Thoát những hiểm nguy trong gang tấc!
Thiên Thần bảo hộ cũng chẳng hay
 
Đôi khi các Ngài bị vạ lây
Trong ai nếu thần dữ đong đầy
Các Ngài xa xa nhìn buồn lắm
Ôm mặt nức nở suốt đêm ngày
 
Chúa cho Thiên Thần phù trợ ta
Lời Ngài phán truyền đã ban ra
Nhưng chỉ khi nào ta kính mến
Chớ bắt các Ngài phải lánh xa
 
Chúa cho con người cái tự do
Lời Chúa đã luôn mãi dặn dò
Lòng tin nếu bé bằng hạt cải
Sẽ làm được nhiều những việc to
 
Cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho
Giáo Hội hôm nay cũng dặn dò
Lễ kính những "Thiên Thần Bản Mệnh"
Bảo bọc hồn xác ta thơm tho. 
 
 
Trầm Hương Thơ
Ngày lễ kính các Thiên Thần.