Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tông đồ Lòng Chúa Thương Xót

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

 

 

TÔNG ĐỒ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT


Thánh nữ Faustina
Sống âm thầm lặng lẽ
Chấp nhận phận nhỏ bé
Nhưng yêu Chúa thiết tha


            Thành nữ Faustina
            Nhận sứ vụ đặc biệt
            Tông đồ Lòng Thương Xót
            Chính Chúa Giêsu trao


Cuộc đời lắm gian lao
Bị người kinh, kẻ ghét
Bị nghi oan, trách móc
Bị đau khổ trăm đường


            Vì Lòng Chúa Xót Thương
            Thánh nữ chịu đựng hết
            Chỉ mong sao cứu vớt
            Những linh hồn trầm luân


Xin nguyện thay cầu giúp
Lạy Thánh Faustina
Để con luôn vững bước
Trên đườg về Nhà Cha


TRẦM THIÊN THU
Lễ Thánh nữ Faustina, 5-10-2012