Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Năm Đức Tin

Tác giả: 
Nam Giao

 

 

NĂM ĐỨC TIN


 
Từ bi nhân hậu bao la,
Chỉ duy tình Chúa thương ta vô bờ.
Đức tin qùa tặng mong chờ,
Quê hương đất nước con mơ danh Ngài.
 
Xin tình Mẹ Thánh van nài,
Máu đào nhân chứng hòa hài đổ ra.
Một đời tín thác hòa ca,
Thực hành ý Chúa thi ca tình Ngài.
 
Ngôi Lời Con Chúa Thiên tài,
Dạy cho cách sống ca bài yêu thương.
Tình yêu Thiên Chúa vấn vương,
Vui buồn hy vọng tình thương đắp đầy.
 
Tình yêu mến Chúa ngất ngây,
Như cây đén sáng sum vầy yêu thương.
Đoàn con quyết sống can trường,
Đức tin báu vật tựa nương bên Thầy.
 
Giê-su Thánh Thể như đầy,
Nguồn vui bên Chúa bao vây cuộc đời.
Gia đình vui sống sáng ngời,
Mọi người hợp nhất trao lời bình an.


Nam Giao