Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lộc Các Thánh mừng Lễ Các Thánh Nam Nữ

Lộc Các Thánh tháng 1

pray_2 pray_2 pray_2  Download Lộc Các Thánh dạng Acrobat PDF file 

Tháng: 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12

 

Đón mừng Lễ các Thánh tháng 11 và hiệp thông cùng với Giáo hội chiến thắng, thanhlinh.net xin giới thiệu Lộc Các Thánh (Hạnh Các Thánh tóm gọn) để có thể in và cắt ra phát cho mỗi người vào Lễ Các Thánh hay dịp lễ nào đó. Mỗi người nhận một vị Thánh để biết một chút tiểu sử của Thánh đó và cầu nguyện xin vị Thánh đó phù hộ cho mình. Mỗi ngày một vị Thánh, một năm 365 năm ngày thì cũng có 365 vị Thánh.

Bấm vào hình nhỏ dưới đây để thấy hình lớn: