Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh Sử Luca

Tác giả: 
Thanh Sơn
THÁNH SỬ LUCA;
ĐÔI HÀNG TÓM LƯỢC
 
 
 

Thánh Luca đã viết Tin Mừng để diễn tả tình thương xót bao la của Chúa qua nhiều dụ ngôn rất ấn tượng, lời văn trong sáng của Ngài:”


Dụ ngôn người Samaria nhân hậu.


Người cha nhận từ, (hay người con hoang đàng) Những kẻ thu thuế, những kẻ bị những chứng bệnh nan y vv”…Thánh nhân nói về ơn cứu rỗi phổ quát và đại đồng trong Tin Mừng của Ngài. 
 


Tin Mừng của Ngài trải dài tới mọi dân tộc và những người ngoại đạo cũng được Ngài tiếp đón ân cần.Tin Mừng của Ngài rất chú ý đến vai trò của người nghèo được đề cao vì Chúa Giêsu đã luôn đồng hánh và đồng hóa với những kẻ khó nghèo, những kẻ đơn sơ, nhỏ bé, những tầng lớp người bị áp bức bất công bởi những kẻ nắm quyền. Tin Mừng của Ngài cũng là Tin Mừng của cầu nguyện và của Chúa Thánh Thần.(Tin mừng của Ngài không nói đến mão gai Chúa đội trên đường Gôngôtha. Có nhiều cuối phim của Tin Lành đã đóng theo Phúc Âm của Thánh Luca nên không có mão gai trên đầu chúa Giêsu.) Thánh Luca cũng thường cho chúng ta thấy niềm vui trong Tin Mừng của Ngài ; “ niềm vui của Hội Thánh tiên khởi, hân hoan vì Chúa phục sinh, Chúa Thánh Thần hiện diện và cộng đoàn được tràn đầy ơn cứu rỗi “.
 


Thánh Luca là một người ngoại giáo, khi thánh Phaolô rao giảng Tin Mừng ở thành Troa, Ngài xin theo đạo và lãnh nhận bí tích rửa tội.
 


Xin làm môn đệ thánh Phaolô và theo Ngài đi loan báo Tin Mừng trong nhiều năm liền. Theo nhiều tài liệu, và chứng cớ tìm được ở Constantinople, thánh Luca đã rao giảng Tin Mừng cứu độ ở Achaie, Béoti và sau này được đặt làm giám mục Thébes.
 


Thánh Luca đã cùng được phúc chịu tử vì đạo với thánh Anrê tại Patras thành Achaie.Mừng lễ thánh Luca tông đồ, thánh sử, chúng ta cảm tạ tri ân Thiên Chúa vì đã ban cho Giáo Hội một vị thánh lừng danh đã để lại cho nhân loại cuốn Tin Mừng và cuốn công vụ tông đồ tuyệt hảo.


MỘT VỊ THÁNH Y SĨ, HỌA SỸ; VĂN SỸ TUYỆT VỜI


Thanh Sơn 18.10.2012
Tóm lược từ nhiều nguồn