Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VUI HỌC THÁNH KINH 18 (11-20)

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH 18

RÈN LUYỆN TƯ DUY  4 (11-20)

Các  bạn  thân  mến,
để  hiểu  biết  và  thêm  lòng
yêu  mến  Thánh  Kinh,
chúng  ta  cùng  vui  học
qua  những Bài Tập Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ   &  Ô  Chữ .
Những bài tập này
dùng chính những
Nhân Vật và Địa Danh
được nói tới trong Tân Ước.
Mọi  trích  dẫn  và tên  riêng
đều  dựa  trên  bản dịch Thánh  Kinh
Lời  Chúa  Cho  Mọi  Người  2007
của  Nhóm  Phiên Dịch
Các  Giờ  Kinh  Phụng  vụ.
Chúc  các  bạn  có  những  giây phút
vui  và  bổ  ích.


11. TÌM NGƯỜI ! L

Bạn hãy tìm những nhân vật có 4 nguyên âm khác nhau trở lên.

Ví dụ :
BAGIESU
OLAUDIA … …

 

12. TÌM MỐI QUAN HỆ  !  L

PERET           con bà TAMA
GIOAN           con bà ELISABET
ACKHIPPO    con bà APPHIA
     ?               con bà RAKHAP


Anh em
đừng lo lắng về ngày mai :
ngày mai, cứ để ngày mai lo.
Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.
Mt 6,34

13. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN ! L

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.

SIMEON
ELIHUT
ELISA

Nhân vật tiếp theo là :

LAMEC
XADOC
    GIACOP
    HERODE      


Ai trung tín trong việc rất nhỏ,
thì cũng trung tín trong việc lớn;
ai bất lương trong việc rất nhỏ,
thì cũng bất lương trong việc lớn.
Lc16:10

 


14. CÙNG SUY GẪM ! J

Những  nhân vật dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.

BALAC
ELISA
COXAM

Nhân vật tiếp theo là :

ELADA.
PHERO
TADEO
GIUDA

 

15. SẮP XẾP THEO NHÓM  !  J

APRAHAM
DAVIT
GIUSE
DACARIA
NICODEMO

Từ nào cũng thuộc nhóm từ đã cho trên đây.

HERODE
MARIA
ANTIOKIA

 


Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là:
Anh em sinh nhiều hoa trái
và trở thành môn đệ của Thầy.
Ga 15,8

 

 

16. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN ! L

Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.

GIONA
CONELIO
MENASE

    Nhân vật tiếp theo là :

ISAIA
GIESU
MATTHIA
ENE       
               

 

17. CÙNG SUY GẪM !  L

Những nhân vật dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.

SIMON
ELISA
TIMON

Nhân vật tiếp theo là :

MACTA
GIUSE
ELADA
GIOAN

 

 

18. TÌM & TÌM  !  L

Bạn tìm được bao nhiêu nhân vật có 6 mẫu tự trở lên song không có 1 mẫu tự nào được dùng 2 lần.

Ví dụ :
GIACOP
MANKHO … …

 

19. NHANH MẮT ! J

Trong những nhân vật dưới đây có I nhân vật mà ta dùng những mẫu tự của nó để tạo thành 1 nhân vật mới.
                     
 AGABO
KENAN

TIMON
ARETA
GIONA
GIOEN
QUATO
 GIUDA

 


Con không xin Cha
cất họ khỏi thế gian,
nhưng xin Cha
gìn giữ họ khỏi ác thần
Ga 17,15

 

20. SẮP XẾP THEO NHÓM  ! L

GIERIKHO
BETANIA
DAMAT
GIERUSALEM
CAPHACNAUM

Từ nào cũng thuộc nhóm từ đã cho trên đây.

NADARET
PHERO
DAMARI
 

NGUYỄN THÁI HÙNG

 

 

Vui Ðể Ðợi Chết


Theo giai thoại của người Trung Hoa thì ngày xưa có một người tên là Vinh Khải Kỳ tỏ ra là một bậc tiên ông đạo cốt, mình mặc áo lông cừu, lưng thắt dây, ngày ngày giao du ở sơn thủy, vui thú cầm ca chậm rãi rảo bước, tay đánh đàn miệng ca hát không ngừng. Một hôm, đức Khổng Tử đi dạo gặp Vinh Khải Kỳ, ngài mới hỏi ông: "Tiên sinh làm thế nào mà thường vui vẻ ca hát như thế?".


Khải Kỳ thưa: "Trời sanh muôn vật, loài người cao quý nhất. Ta đã được làm người, đó là điều đáng vui. Người ta sinh ra có người đui què, có người non yếu... mà ta thì khỏe mạnh sống lâu, thế là hai điều đáng vui. Còn cái nghèo là sự thường của thế gian, cái chết là hết sự đời. Ta nay biết vui với cảnh đời để đợi cái chết thì còn gì lo buồn nữa?".


Lạc quan, vui sống là đức tính cơ bản nhất của người Kitô. Người Kitô nhận ra phẩm giá cao cả của mình và tiếp nhận mọi sự xảy đến như một hồng ân của Chúa. Cây cỏ đồng nội, muôn thú trên rừng không nhọc công tích trữ mà còn được Chúa che chở nuôi nấng, huống chi con người là hình ảnh của Người... Mỗi ngày có niềm vui nỗi khổ của nó. Hãy quẳng gánh lo đi và vui sống từng phút giây như một ân ban của Chúa, đó là bí quyết để giúp ta được hạnh phúc ở đời này.


(Lẽ Sống)


PHẦN GIẢI ĐÁP


11. TÌM NGƯỜI ! J


Đáp án : COLAUDIO, DORUPBAVEN
DORUXILA, EPAPRODITO, EUTYKHO,
EVODIA, GIACOBE, GIOSUE, HERODIA,
MOTHUSELAC … …

 

12. TÌM MỐI QUAN HỆ  !  J
Đáp án : BOAT

 

 

13. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN ! J
Đáp án : Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 3 nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật tiếp theo là:  GIACOP.

 

14. CÙNG SUY GẪM ! J
Đáp án : Những nhân vật đã được sắp xếp xen kẽ nhau, nguyên âm và phụ âm. Vậy nhân vật tiếp theo là ELADA.

 

 

15. SẮP XẾP THEO NHÓM  !  J
Đáp án : HERODE
Vì dãy từ đã cho là những nhân vật nam.

 

16. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN ! J
Đáp án : Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 3 nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật tiếp theo là:  GIESU.

 

17. CÙNG SUY GẪM !  J
Đáp án : Những nhân vật đã được sắp xếp xen kẽ nhau, nguyên âm và phụ âm. Vậy nhân vật tiếp theo là ELADA.


18. TÌM & TÌM  !  J
 

Đáp án :


ACTEMI, AVIHUT, BATIME, BAGIESU,
BILOAM, DORUXILA, EUTYKHO, EVODIA,
GIACOBE, GAPRIEN, GIACOP, GIOXEP,
GIOXET, GIPTAC, GIOXECH, GIOSUE,
GIORIM, GIORAM, GIOTHAM, GIONAM,
GIAXON, GIAMRE, GHITON, GALION,
HERODIA, ITMAEN, KHETRON, KHANOC,
MICAEN, MANKHO, MONASE,
MOTHUSELAC, OLIMPA, PHILATO,
PHILETO, PORITCA, PHILEMON, SIMEON,
SAMUEN, SALOME, SATIEN, TEPHANO …

 

19. NHANH MẮT ! J
Đáp án : Từ nhân vật GIESU ta có 1 nhân vật mới là GIUSE


20. SẮP XẾP THEO NHÓM  ! J
Đáp án :  NADARET
Vì dãy từ đã cho là những địa danh.

 

NGUYỄN THÁI HÙNG