Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tâm Sự Với Chúa

Tác giả: 
Mến Yêu Giêsu

 

Tâm Sự Với Chúa

 

Nhập đề

 

Với tình yêu vô biên, Chúa Giêsu sẵn sàng hóa thân dưới nhiều hình dạng, để thân mật gần gũi người thành tâm. Dưới dạng em bé, Chúa Giêsu đã đến với thánh An Tôn Pađua, khi ngài đắm đuối vào lời kinh nguyện. Dưới dạng chịu Khổ Nạn, Chúa đến với thánh nữ Faustina để ban thông điệp Lòng Chúa Thương Xót. Tùy vào tấm lòng mỗi đấng dành cho Chúa thế nào, thì Người sẽ cho thị kiến phù hợp.

 

Hơn nữa, Người đã từng mòi gọi những ai đi theo, trở nên bạn hữu thân thiết: “Thầy không gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ mình làm. Nhưng thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe nơi Cha thầy, thì thầy đã cho anh em biết” (Gioan 15:15). 

 

Vậy, chúng ta cứ yên tâm cư xử với Người như bạn thân thiêt, để có thể trao đổi những tâm tình dâng hiến, mà không phải lo ngại phạm thượng, hay bất kính với Người.

 

Mến Yêu Giêsu