Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chia sẻ tin mừng chúa nhật IV MV

Tác giả: 
Lm Phan Kế Sự

 

 

CHÚA NHẬT 4 VỌNG C

 

“Người bãi bỏ các lễ tế cũ mà thiết lập lễ tế mới” (Dt 10,5-10)

 

1.Lời tiên tri phải được thực hiện (Mk 5,1-4a)

 

   “Phần ngươi, hỡi Bê-lem Ép-ra-tha, ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giu-đa.Từ nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Ít-ra-en.Nguồn gốc của Người có từ thời trước, từ thuở xa xưa. Vì thế, Đức Chúa sẽ bỏ mặc Ít-ra-en cho đến thời một phụ nữ sinh con.”

 

   Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa năm xưa, khi ông bà nguyên tổ sai phạm,Ngài đã cho Con Một của Người xuống thế, để con người có được cơ may trở lại với ân huệ làm con cái Thiên Chúa.Lời tiên tri đó đã được các tiên tri trong Cựu Ước rao giảng và sẽ được thực hiện trong thời sau hết cho đến thời một Người Nữ sinh con.

 

2.Sứ mạng của Chúa khi đến trần gian :(Dt 10,5-10)

 

    “ Vì vậy, khi vào trần gian, Đức Ki-tô nói : Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ con mới thưa : Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như Sách Thánh đã chép về con.”

 

   Sứ mạng mà Chúa đã chọn cho mình là “Thi hành thánh ý Cha”.Việc xuất hiện của Chúa trong lich sử con người không chỉ nói lên sự trung tín với lời hứa của Ngài; nhưng hơn thế , là sự đồng hành, là biểu tỏ tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa với con người tội lỗi.Biến cố Gíang Sinh đã trở thành biểu tượng của tình yêu Thiên Chúa. Thiên Chúa, qua Ngôi Hai, đã trở thành niềm hy vọng, là ơn cứu độ cho thân phận tội lỗi con người.

 

  • Là cơ hội, mà qua sự nhập thể, con người có được dịp may gắn bó, đồng hành và trở nên bạn hữu của Thiên Chúa.
  • Là gạch nối giữa con người tội lỗi, bất hạnh với tình thương nhân ái của Thiên Chúa,từ nay con người tìm lại được chính mình qua thân phận làm người của chính Con Thiên Chúa.

 

3.Niềm tin có việc làm

 

   “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em."

 

Bà Êlisabeth đã khám phá niềm tin thật sinh động và đầy hiệu quả của Mẹ Maria,người em gái họ của mình.Chính niềm tin đó dẫn đến một đời sống đạo thật sống động, trưởng thành và nhân đức, khi :

 

  • Mẹ đã thưa lời xin vâng đầy quả cảm, anh hùng đầy tính nhân văn.Mẹ đã không ngần ngại để Thiên Sứ giải trình cho lời mời chào được làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Lời đối đáp thẳng thắn nhưng đầy ắp sự khiêm nhường; luôn biết đặt thánh ý Thiên Chúa trên cả ý riêng mình.Mẹ đã chẳng vâng lời một cách mù quáng, nhưng với cả sự can trường, Mẹ đã vượt qua ý riêng mình, để thánh ý Thiên Chúa được thể hiện một cách trọn vẹn.Một đức tin thật sống động  đã được thể hiện nơi lời đáp trả xin vâng của Mẹ.
  • Mẹ đã sẵn sàng chia sẻ niềm vui của mình qua việc thăm viếng chị họ Êlisabeth và ở lại săn sóc chị cho tới khi mọi sự được hòan tất.Một trái tim bao dung và rộng mở của một tâm hôn tràn đầy ơn thánh Chúa.Chính bà Êlisabeth đã phải thốt lên “Em thật có phúc, vì ơn thánh Chúa ở tràn đầy trong em”; và kết quả là hai nhi trong lòng bà cũng được hưởng lây ân huệ thiêng liêng đó.Một đức tin biết chia sẻ, một trái tim biết cảm thông, một trái tim biết nhói đau vì những mất mát của tha nhân, phải chăng đó là hình tượng lý tưởng và cần thiết cho những người Kitô  hữu trong năm đức tin này.
  • Đồng hành và trung tín với lời hứa trên bên thập tự.Khi nhận chức vụ làm Mẹ con người, Mẹ Maria đã và đang đồng hành một cách sống động và tích cực trong mọi hành trình đức tin của Gíao Hội và từng người.Hình bóng của Mẹ luôn  thật gần gũi, quen thuộc và là người nhà của mỗi tâm hồn con người.Đồng hành và trung tín đó là nét đẹp của Mẹ đi theo suốt cuộc đời mỗi người.Học nơi Mẹ, mỗi người cũng hãy biết học cảm thông, chia sẻ và nhất là đừng vì chủ quan mà lọai trừ anh em mình bằng mọi thứ hình thức thấp hèn, dù có nấp dưới mọi mỹ từ tốt đẹp nào đó.

 

Để thiết lập một giao ước mới, chính Con Thiên Chúa đã tự hiến tế chính mình, để trở thành một hiến vật.Ngài đã tình nguyện nhập thể với cảnh khó nghèo trong máng cỏ.Ngài đã tự cúi mình xuống, để trở thành một kẻ thấp hèn nhất, nghèo hèn nhất, để mong chuộc lại sự sống vĩnh cửu cho con người.Nào mấy ai trong chúng ta hỉểu cho thấu mầu nhiệm nhập thể thật kỳ diệu, thật yêu thương và ưu ái mà Thiên Chúa dành riêng cho con người chúng ta.

 

Lời cầu nguyện:

 

Lời tế hiến của Chúa khi đến trần gian “Hy lễ và hiến tế, lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa đã chẳng ưa, chẳng thích, mà đó chính là những thứ của lễ được dâng tiến theo Lề Luật truyền. Rồi Người nói : Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Thế là Người bãi bỏ các lễ tế cũ mà thiết lập lễ tế mới. Theo ý đó, chúng ta được thánh hoá nhờ Đức Giê-su Ki-tô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế, chỉ một lần là đủ”.

 

Bằng chính việc trao ban chính thân mình, Chúa muốn dạy chúng con, qua mầu nhiệm nhập thể, mỗi người cũng hãy biết hy sinh bạt đi chính cái tôi ích kỷ; lấp đi những tham vọng vô lối; uốn lại những lệch lạc của tâm hồn, để Chúa có thể đến và ngự trị trong  tâm hôn mỗi người.Lạy Chúa, xin hãy mau đến.Amen.