Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đêm tối âm u

Tác giả: 
Jos Hồng Ân

 

 

Đêm tối âm u

 

Đêm tối âm u
Tuyết sương mịt mù
Gió thổi vù vù
Cánh đồng hoang vu.
* * *
Tiết trời lạnh giá
Trong nơi hang đá
Con Chúa sinh ra
Chịu hèn hạ quá.
***
Từ cõi trời cao
Xuất hiện vì sao
Ánh sáng hồng hào
Liền soi chiếu vào
* * *
Thiên sứ từ trời
Bê-lem đi tới
Chúc khen Chúa Trời
Đã sinh xuống đời.
* * *
Mục đồng tới nơi
Tấm lòng phấn khởi
Thấy Chúa tuyệt vời
Nay xuống cứu đời.
* * *
Bò lừa thở hơi
Sưởi ấm Con Trời
Hạ sinh xuống đời
Mang tên Ngôi Lời.Jos. Hồng Ân