Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

29/01/2013

 

 

29/01/13       

                                             

THỨ BA TUẦN 3 TN

    Mc 3,31-35

 

BÀ CON VỚI CHÚA

 

Chúa Giêsu nói: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” Rồi Người rảo mắt nhìn những người ngồi chung quanh và nói: “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mc 3,33.35)

 

Suy niệm: Mọi người mọi thời đều trân trọng những mối dây liên hệ huyết thống: tình mẫu tử, tình huynh đệ. Đó là những mối liên hệ cao quí và bền chặt nhất của con người. Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh liên hệ huyết tộc này để diễn tả mối liên hệ thiêng liêng thân tình giữa con người với Thiên Chúa. Mối liên hệ này được thể hiện qua việc thi hành thánh ý Chúa. Thực thi Ý Chúa được xem như là thước đo xa gần về mối liên hệ họ hàng thân tộc giữa Thiên Chúa và mỗi người. Càng cố gắng thực thi Ý Chúa bao nhiêu thì càng trở nên thân tình với Ngài bấy nhiêu.

 

Mời Bạn: Như người mẹ luôn muốn điều tốt nhất cho con mình, cũng thế Thiên Chúa là Cha luôn muốn điều hay cho mọi con cái. Nhưng để cho người con nên tốt, đôi lúc người mẹ phải răn bảo và nhắc nhở. Thiên Chúa cũng vậy, trong cuộc sống có những lúc Ngài dùng thánh giá để thanh luyện chúng ta nên người con tốt. Bạn hãy nhớ điều đó.

 

Sống Lời Chúa: Chấp nhận mọi thánh giá Thiên Chúa gởi đến với tinh thần vui vẻ lạc quan. Với những thánh giá quá nặng cố gắng không phàn nàn trách móc và sẵn sàng chia sẻ thánh giá cũng như cùng vác thánh giá cho những người xung quanh.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết con, xin cho con biết Chúa. Xin cho con chỉ khao khát một mình Chúa để sẵn sàng thi hành Ý Chúa, quên đi bản thân mình, nhưng yêu mến Chúa và làm mọi sự đúng theo thánh Ý Chúa.