Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

Mầu Nhiệm Yêu Thương

 

Mầu Nhiệm Yêu Thương
Nguyễn Duy

 

Download PDF


1. Thờ lạy Chúa giờ đây ngự trên bàn thờ. Vì yêu thương đoàn con trên đường dương thế. Ngài nên bánh nuôi hồn cho những ai đêm ngày đang khóc than trên đời đầy nguy nan. Nào ca hát ngợi khen tình Chúa cao vời. Ngài đã lấy thịt Máu nuôi đoàn con cái. Ngài tự hiến thân mình cho chúng con trót đời nên của ăn ở lại với chúng con.


2. Tiệc ly đó cùng với mưòi hai môn đồ cùng ăn uống, cùng chia luơng thực ai nấy. Ngài cầm lấy ly rưọu với bánh thơm, tuyên lời: Đây máu Ta, Dây Thịt của thân Ta. Và từ đó ngày đêm Ngài đã ở lại. Đoàn con sống nhờ chính lương thần cao quý. Dù con mắt đâu nào có thấy chi, nhưg lòng con vẫn tin Chúa gự giữa chúng con.


3. Thờ lạy Chúa ngự trong Nhiệm tích cao vời. Đoàn con cái quỳ đây dâng lòng kính bái. Niềm tin mến để bù cho giác quan con nào đâu thấy chi cảm nghiệm được on Thánh. Tạ ơn Chúa ngàn năm chãng nói hết lời. Hằng mong ưoóc ngày đêm ăn Mình Máu Chúa. Nguyện đoan hứa trung thành yêu Chúa thôi, muôn đời chảng dám quên ân tình Cha đã ban.


ĐK. Con tin con thờ lạy Chúa đã vì yêu mến xuống nơi trần gian. Xin thươgn ban niềm tin yêu, ban niềm cậy trông và ơn tha thứ. Con tin đây là Nhiệm Tích cao vời khôn sánh Chúa đang ngự đây. giê-su đã vì con cho con Lương Thần Linh.