Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Một trang sử mới

Tác giả: 
Nguyễn Văn Nội

 

 

MỘT TRANG SỬ MỚI

 

[CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊ-SU

CHỊU PHÉP RỬA NĂM C (13/01/2013)]

[Is 40,1-5.9-11; Tt 2,11-14; 3,4-7; Lc 3,15-16.21-22]

 

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

 

Xét theo một góc nhìn, thì Chúa Giê-su không cần phải chịu phép rửa từ tay Gio-an Tầy Giả, vì Chúa Giê-su là Đấng vô tội. Nhưng Chúa Giê-su đã hòa mình vào dòng người nhận thức mình là người có tội muốn thể hiện lòng sám hối và nóng lòng mong đợi ngày Cứu Độ của Thiên Chúa. Việc làm của Chúa Giê-su được Chúa Cha và Chúa Thánh Thần chứng nhận một cách hết sức long trọng, khiến câu truyện phép rửa viết nên một trang sử mới trong kế hoạch Mạc Khải và thực hiện Ơn Cứu Độ của Thiên Chúa.

 

Chúng ta hãy chăm chú đọc các Bài Sách Thánh, nhất là Bài Tin Mừng của Thánh Lu-ca, để suy niệm và đi vào hiệp thông sâu đậm với Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa.

   

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

 

2.1 Trong bài đọc 1 (Is 40, 1-5. 9-11): Vinh quang Đức Chúa tỏ hiện, và mọi người phàm sẽ cùng được thấy.

 

1 Thiên Chúa anh em phán: "Hãy an ủi, an ủi dân Ta:

2 Hãy ngọt ngào khuyên bảo Giê-ru-sa-lem, và hô lên cho Thành:

thời phục dịch của Thành đã mãn, tội của Thành đã đền xong,

vì Thành đã bị tay Đức Chúa giáng phạt gấp hai lần tội phạm."

3 Có tiếng hô: "Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức Chúa,

giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta.

4 Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống,

nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng, chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu.

5 Bấy giờ vinh quang Đức Chúa sẽ tỏ hiện, và mọi người phàm sẽ cùng được thấy

rằng miệng Đức Chúa đã tuyên phán."

9  Hỡi kẻ loan tin mừng cho Xi-on, hãy trèo lên núi cao.

Hỡi kẻ loan tin mừng cho Giê-ru-sa-lem, hãy cất tiếng lên cho thật mạnh.

Cất tiếng lên, đừng sợ, hãy bảo các thành miền Giu-đa rằng:

"Kìa Thiên Chúa các ngươi!"

10 Kìa Đức Chúa quang lâm hùng dũng, tay nắm trọn chủ quyền.

Bên cạnh Người, này công lao lập được, trước mặt Người, đây sự nghiệp làm nên.

11 Như mục tử, Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa, tập trung cả đoàn dưới cánh tay.

Lũ chiên con, Người ấp ủ vào lòng, bầy chiên mẹ, cũng tận tình dẫn dắt.

 

2.2 Trong  bài đọc 2 (Tt 2,11-14; 3,4-7): Thiên Chúa đã cứu chúng ta nhờ phép Rửa ban ơn Thánh Thần, để chúng ta được tái sinh và đổi mới.

 

11 Quả thế, ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người. 12 Ân sủng đó dạy chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này. 13 Sở dĩ như vậy, là vì chúng ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi, ngày Đức Ki-tô Giê-su là Thiên Chúa vĩ đại và là Đấng cứu độ chúng ta, xuất hiện vinh quang.  14 Vì chúng ta, Người đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta cho thoát khỏi mọi điều bất chính, và để thanh luyện chúng ta, khiến chúng ta thành Dân riêng của Người, một dân hăng say làm việc thiện.

 

3,4  Nhưng Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, đã biểu lộ lòng nhân hậu và lòng yêu thương của Người đối với nhân loại. 5 Không phải vì tự sức mình chúng ta đã làm nên những việc công chính, nhưng vì Người thương xót, nên Người đã cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần, để chúng ta được tái sinh và đổi mới. 6 Thiên Chúa đã tuôn đổ đầy tràn ơn Thánh Thần xuống trên chúng ta, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng cứu độ chúng ta. 7 Như vậy, một khi nên công chính nhờ ân sủng của Đức Ki-tô, chúng ta được thừa hưởng sự sống đời đời, như chúng ta vẫn hy vọng.

 

2.3 Trong bài Tin Mừng (Lc 3,15-16. 21-22): Đức Giê-su chịu phép rửa xong và đang khi Người cầu nguyện thì trời mở ra.

 

15 Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gio-an lại chẳng là Đấng Mê-si-a! 16 Ông Gio-an trả lời mọi người rằng: "Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa.

 

21 Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giê-su cũng chịu phép rửa, và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra, 22 và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con.

 

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

 

3.1 Chân dung Thiên Chúa (Thiên Chúa là Đấng nào?)    

 

3.1.1 Bài đọc 1 (Is 40, 1-5. 9-11) là những lời tiên tri của ngôn sứ I-sai-a về những công việc cần chuẩn bị để đón chào Chúa Cứu Thế là Đấng được Thiên Chúa gửi đến khi tới ngày vinh quang của Thiên Chúa được tỏ bày cho toàn nhân loại.

 

àTrong trích đoạn Is 40,1-5.9-11này, chúng ta khám phá ra Thiên Chúa là Đấng thực hiện lời hứa của mình là sẽ ban Chúa Cứu Thế cho dân. Trước khi vị sứ giả của Thiên Chúa xuất hiện thì có các ngôn sứ được giao công tác dọn đường cho phẳng phiu.     

 

3.1.2 Bài đọc 2 (Tt 2,11-14; 3,4-7) là những lời giáo huấn của Thánh Phao-lô Tông đồ về ơn cúu độ mà Thiên Chúa ban cho chúng ta qua Chúa Giê-su Ki-tô là Thiên Chúa xuống thế làm người và hy sinh mạng sống cho chúng ta.  

 

àQua đoạn thư Tt 2,11-14;3,4-7 trên, chúng ta nhận ra chính Chúa Cứu Thế là Đấng, vì lòng nhân hậu và yêu thương, đã đem lại muôn hồng ân cho chúng ta, nhờ cái chết hy sinh hiến tế của Người. Để đáp lại công ơn to lớn ấy, chúng ta được mời gọi từ bỏ tội lỗi và mọi đam mê trần gian để sống thánh thiện.   

 

3.1.3 Bài Tin Mừng (Lc 3,15-16. 21-22) là bài tường thuật của Tin Mừng Lu-ca về công việc của Gio-an Tẩy Giả và sự kiện Chúa Giêsu chịu phép rửa bởi tay Gio-an. Gio-an khẳng định ông không phải là đấng Mê-si-a mà toàn dân mong đợi; ông chỉ là người dọn đường cho một Vị Cao Trọng sẽ đến sau ông. Đấng ấy sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần và lửa!

 

àQua đoạn Phúc Âm Lc 3,15-16.21-22 này, chúng ta khám phá ra chân dung và quyền năng của Chúa Giê-su: “Trời mở ra, và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu… có tiếng từ trời phán rằng: Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con” là những lời hùng hồn làm chứng hay xác nhận về thân thể và nguồn gốc thần linh của Chúa Giê-su Na-da-rét!

 

3.2 Sứ điệp Lời Chúa (Thiên Chúa muốn chúng ta làm gì?)    

 

Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay gồm 2 phần.

 

* Phần thứ nhất là Chúa Giê-su xuất thân từ Na-da-rét, chịu phép rửa bởi tay Gio-an trong dòng sông Gióc-đan là sứ giả của Thiên Chúa và là Con của Thiên Chúa hằng sống. Người đến trần gian để gánh tội dương thế và đem ơn cứu độ cho muôn người!

 

* Phần thứ hai của sứ điệp là Thiên Chúa muốn chúng ta đón nhận Chúa Giê-su với tư cách là sứ giả, là Con của Thiên Chúa bằng việc vâng theo lời Ngài mà từ bỏ tội lỗi và đam mê trần tục để sống từ bi, nhân hậu và thánh thiện theo gương của Ngài!

 

IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

 

4.1 Sống với Thiên Chúa Cha là Đấng lên tiếng xác nhận Đức Giê-su chịu phép rửa là Con Yêu Dấu của Ngài. Sống với Chúa Thánh Thần là Đấng chứng nhận phép rửa của Chúa Giê-su trong dòng sông Gióc-đan. Sống với Đức Giê-su là Đấng đã hòa mình vào dòng người mong đợi Ơn Cứu Độ của Thiên Chúa.!

 

4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa 

 

Để thực thi sứ điệp Lời Chúa hôm nay, tôi có hai việc để làm:

* Thứ nhất là tôi nhìn nhận Chúa Giê-su là Cứu Chúa và đón nhận Ngài vào tâm hồn và cuộc sống của tôi.

* Thứ hai là tôi cố gắng tránh xa tội lỗi, từ bỏ các đam mê trần tục và sống yêu thương bác ái và lành thánh.

 

V. CẦU NGUYỆN CHO HỘI THÁNH VÀ LOÀI NGƯỜI

 

5.1 «Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức Chúa Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đíc-tô XVI, cho các Hồng Y, Giám Mục và linh mục, để các ngài luôn tích cực mở đường cho Thiên Chúa đến với mọi người, mọi dân.

 

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! 

Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.2 «Như mục tử, Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa, tập trung cả đoàn dưới cánh tay. Lũ chiên con, Người ấp ủ vào lòng, bầy chiên mẹ, cũng tận tình dẫn dắt.»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho những ai đang khát khao và tìm kiếm Chúa, để họ sớm được quy tụ trong đoàn chiên của Chúa và được Chúa ấp ủ yêu thương.

 

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! 

Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.3 «Ân sủng đó dạy chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho tất cả các Ki-tô hữu là những người đã được rửa trong Thánh Thần và Lửa, để mọi tín hữu từ bỏ tội lỗi và đam mê trần gian mà sống từ bi, nhân hậu và thánh thiện.

 

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! 

Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.4 «Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con.»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho chính chúng ta, để chúng ta càng ngày càng xác tín hơn về Chúa Giê-su Ki-tô là Con Một Thiên Chúa và là Cứu Chúa của chúng ta mà đón nhận và vâng theo lời Ngài và sống giáo huấn của Ngài.

 

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! 

Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.