Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

KINH VÌ DẤU

 


Lạy Chúa chúng con, vì dấu Thánh Giá + , xin chữa chúng con + cho khỏi kẻ thù +, nhân danh Cha và + Con và Thánh Thần. Amen.