Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

CẢI TỘI BẨY MỐI.

 


Cải tội bẩy mối có bẩy đức:


1. Thứ nhất: khiêm nhường chớ kiêu ngạo.
2. Thứ hai: rộng rãi chớ hà tiện.
3. Thứ ba: giữ mình sạch sẽ chớ mê dâm dục.
4. Thứ bốn: hay nhịn chớ hờn giận.
5. Thứ năm: kiêng bớt chớ mê ăn uống.
6. Thứ sáu: yêu người chớ ghen ghét.
7. Thứ bảy: siêng năng việc Đức Chúa Trời chớ làm biếng.