Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

BỐN NHÂN ĐỨC TRỤ.

 


1. Khôn ngoan (Prudence).
2. Công bình (Justice).
3. Can đảm (Fortitude).
4. Tiết độ (Temperance).