Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

KINH THÁNH HIẾN CHO THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

 

Lạy Rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, chúng con xin thánh hiến bản thân chúng con cho rất thánh trái tim Chúa. Xin hãy chiếm lấy toàn thể sự hiện hữu của con. Xin hãy biến đổi con nên một với Chúa. Xin hãy làm đôi tay con nên đôi tay Chúa, đôi chân con nên đôi chân Chúa, và con tim con nên con tim Chúa. Xin cho mắt con nhìn với đôi mắt Chúa, trí con hiểu với tâm trí Chúa, tim con yêu với trái tim Chúa, đời con phụng sự với mục đích của Chúa, và xin cho con được tôn thờ Chúa với tất cả con người của con. Lạy Chúa, xin hãy làm cho con trở nên một Kitô khác mang hình ảnh của Thiên Chúa.

 

 

Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, xin ban cho con Thần Khí Thánh của Chúa, để Ngài dạy con biết yêu Chúa và chỉ sống nhờ Chúa, với Chúa, trong Chúa, và cho Chúa mà thôi.

 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến và biến đổi thân xác con thành Đền thờ của Chúa. Xin Chúa hằng ở bên con luôn mãi. Xin ban cho con tình yêu sâu thẳm nhất, để con nhiệt thành sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Xin cho con tình yêu để con phụng sự Chúa với trọn cả trái tim, linh hồn, trí khôn và sức mạnh của con. Xin hãy chiếm lấy tất cả mọi quan năng hồn xác con để con luôn thuộc về Chúa.

 

Lạy Thần Khí thánh Tình yêu Ngôi Ba, xin ban cho con tràn đầy các ân sủng và dồi dào các nhân đức tốt lành của Chúa. Xin gia tăng đức tin trong con, bồi thêm lòng trông cậy, củng cố lòng tín thác của con vào Chúa, và hun đốt lửa yêu mến Chúa trong con. Xin cho con khao khát các đặc sủng, hoa quả của Thần Khí Chúa, trước là để thánh hóa bản thân và sau là phục vụ tha nhân.

 

Lạy Thiên Chúa Ba ngôi cực thánh, xin hãy biến đổi linh hồn và thân xác con nên đền thờ của Chúa. Amen.