Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

KINH XIN TRÔNG CẬY CHÚA.

 


Lậy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con tin Chúa, và chúng con trông cậy Chúa. Xin hãy đến nâng đỡ sự yếu hèn và bất lực của chúng con. Xin hãy ban ơn cho chúng con. Để chúng con có thể làm cho mọi người biết Chúa và yêu mến Chúa. Và tin tưởng vào tình thương vô biên của Chúa. Chúng con có thể chiến thắng những xấu xa, tội lỗi trong chúng con, và trên toàn thế giới, hầu cho vinh danh Chúa và cho sự cứu rỗi cho chúng con. Amen.