Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP.

 

 

Ngày thứ nhất.

 

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, sự đến khẩn cầu dưới bức chân dung Mẹ hay làm phép lạ thì biết thích tình phỉ chí con là thế nào! Thấy chân dung Mẹ thì hằng làm cho linh hồn con sinh lòng cậy trông vững vàng và chí thiết khác nào con thảo cậy trông Mẹ lành vậy. Con thấy Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc con cũng là Chúa con đang ở trong tay Mẹ. Người là đấng phép tắc vô cùng, là chủ cả cầm quyền sanh tử mọi loài, là đấng ban phát mọi sự lành và mọi ơn phước mà Mẹ là Mẹ Người. Vậy Mẹ có đủ mọi quyền thế mà kêu xin Người và Người phải nhận lời Mẹ xin. Lại Người đã chứng thật Người không có lẽ từ chối sự gì và cũng không hề muốn chối sự gì với Mẹ. Vậy lạy Mẹ Chúa Giêsu, lời Mẹ bầu chữa cho con thì rất đỗi thần thế phép tắc, nên con chạy đến cùng Mẹ và nài xin Mẹ nội tuần cửu nhật này ban cho con ơn này: (Kể những ơn mình có ý xin). Con tin thật Mẹ sẽ chuyển cầu cho con nên con cả lòng tin cậy cầu xin với Mẹ.

 

Kinh Lạy Cha. Kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh. Kinh Hãy Nhớ.

Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Cầu cho chúng con. (3 lần)

Lạy Thánh Anphonso - cầu cho chúng con. (1 lần)

 

Kinh: Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhân vì sự ấy con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dũ lòng thương mà nhậm lời con cùng. Amen.

 

Ngày thứ hai.

 

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, Chúa Giêsu đang run sợ mà Mẹ đang ẵm vào lòng Mẹ đó thì chẳng những Mẹ nhìn đó là Con Đức Chúa Trời và con Mẹ mà thôi đâu, mà lại Mẹ cũng nhìn đó là hết mọi người thế vì bởi ý Chúa định và Mẹ đã nhận thì mọi người đã nên con thật Mẹ mà chớ. Mẹ chẳng quên cảnh thảm sầu trên núi Canvariô, ở đó Chúa Giêsu con Mẹ đang hấp hối, đã xin Mẹ chịu lấy chúng con hết thảy làm con cái Mẹ mà thay mặt Người.

 

Vậy Chúa Giêsu xưa suy đến Thánh Giá khổ hình mình sẽ phải chịu mà run sợ thì chạy đến ẩn nương cạnh Mẹ nhờ Mẹ phù trì an ủi. Chúa Giêsu đó là những linh hồn lâm nguy gian nan, đó là linh hồn con bởi đặng chức làm con Mẹ thì cũng đặng phép nhờ lòng Mẹ lân ái phù trì nên nay con đến kêu nài Mẹ cứu giúp con.

 

 Lạy Mẹ là Mẹ con, con lấy lòng thật thà như con thơ ấu với Mẹ nhân từ mà đến tỏ cho mẹ hay. Con đặng làm con Mẹ thì con cầm mình có phước lộc vô ngần và kể chi xiết lòng con thương mến Mẹ. Con cũng đến tỏ bày sự con muốn xin cùng Mẹ. Con xin gì thì Mẹ đã biết rồi. Lạy Mẹ dấu yêu, xin Mẹ nhậm lời con khấn nguyện.

 

Kinh Lạy Cha. Kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh. Kinh Hãy Nhớ.

Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Cầu cho chúng con. (3 lần)

Lạy Thánh Anphonso - cầu cho chúng con. (1 lần)

 

Ngày thứ ba.

 

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, thật con ưa nhìn xem chân dung Mẹ rất tốt lành, thấy chân dung Mẹ thì như nghe lời khéo léo cao rao phẩm chức cao trọng Mẹ. Con thấy nơi chân dung ấy có khắc tước hiệu rất hiển vinh Mẹ là Mẹ Đức Chúa Trời. Con thấy Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel là sứ thần Thiên Chúa, kính chào Mẹ đầy ơn phước, thấy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae làm cho con nhớ Mẹ là đấng thống quản cả đạo binh Thiên Quốc, thấy Mẹ đang nắm tay Vua cả trên hết các vua trong tay Mẹ. Các sự ấy cho con hay Mẹ là Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, Mẹ là của quí hóa rất xinh đẹp trang điểm bầu thế giới, Mẹ là loài thọ tạo vô song đã nên xứng đáng làm Mẹ Ngôi Hai ra đời, Mẹ là đấng chẳng vương tì tích, là đấng tinh tuyền chí Thánh, là công cuộc tuyệt diệu của Đấng Chí Tôn đã tạo dựng, là vực sâu chứa đựng sự trọn lành, Mẹ là Nữ Vương trên trời dưới đất.

 

Lạy Mẹ rất đáng ngợi khen, con vui mừng mà tung hô thánh đức và các sự vinh hiển Mẹ. Mẹ cao sang khôn ví đã không làm cho con khiếp sợ, lại càng làm cho con thêm lòng cậy trông Mẹ hơn nữa vì Chúa đã dựng nên Mẹ rất Thánh và rất cao quyền phép đỗi ấy, chẳng qua là để cho Mẹ lo phần rỗi chúng con. Lạy Mẹ khôn sánh, xin nhờ quyền phép cao cả Mẹ ban cho con được ơn con xin cùng Mẹ bây giờ.

 

Kinh Lạy Cha. Kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh. Kinh Hãy Nhớ.

Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Cầu cho chúng con. (3 lần)

Lạy Thánh Anphonso - cầu cho chúng con. (1 lần)

 

Ngày thứ tư.

 

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, bức chân dung dịu dàng Mẹ tỏ nét vui cười an ủi lòng chúng con đang lưu lạc. Mẹ khác nào cây thánh trổ một đoá hoa trong sạch vẹn tuyền và thơm đủ mọi mùi nhân đức ấy là Giêsu con Mẹ. Chính tay Mẹ trao Người cho chúng con thì lòng chúng con càng đặng kính mến Người một cách êm ái dịu dàng. Hơn nữa, con thấy nơi thượng đình Mẹ chiếu lòa một vì sao sáng láng, ấy chẳng phải là sao mai mọc lên mà báo tin cho chúng con biết ngày phần rỗi và ngày cứu chuộc đã tỏ rạng và làm cho chúng con trông cậy sẽ đặng thấy ngày vinh phước đời đời chẳng hề chen lặn đó sao? Mẹ chẳng phải là ngôi sao ngoài biển cả làm cho thiên hạ đang lúc phải những cơn bão bùng giông tố tối tăm mù mịt đang nức lòng trông cậy đó sao?

 

Lạy Mẹ rất đáng mến thương, Mẹ làm cho gánh bổn phận chúng con ra nhẹ nhàng, làm cho ách Chúa Giêsu ra êm ái là dường nào nên một sự nhớ đến Mẹ thì đã làm cho con đặng vui vẻ trong lòng, một sự kêu tên Mẹ đủ làm cho linh hồn con tư lự lại đặng bình an. Xin Mẹ để cho con lập đi lập lại lời này luôn. Ôi! Mẹ rất đáng mến thương, con thương mến Mẹ, con nhờ Mẹ và hiệp với Mẹ mà thương mến Con Cực Thánh Mẹ. Ôi! Mẹ là sự trông cậy con, xin Mẹ nhậm lời con.

 

Kinh Lạy Cha. Kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh. Kinh Hãy Nhớ.

Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Cầu cho chúng con. (3 lần)

Lạy Thánh Anphonso - cầu cho chúng con. (1 lần)

 

Ngày thứ năm.

 

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, con thấy nơi chân dung Mẹ còn một vẻ khác càng thôi thúc con cậy lòng nhân từ Mẹ hơn là thấy tỏ ra Mẹ là Mẹ sầu bi thống thiết vì Chúa Giêsu Mẹ ẵm trên tay là đấng chịu đóng đinh thiêng liêng trong lòng trước khi chịu đóng đinh thật trên thân xác. Người thấy trước các giống khổ hình mình sẽ chịu làm cho Người run e sợ hãi. Mẹ cũng phải nỗi khốn cực cùng con mà sự ấy đã nên như khổ hình cho Mẹ cả đời. Bởi vậy con hiểu biết công nghiệp Mẹ rất đỗi lớn lao, xưng Mẹ là đấng hiệp công cứu chuộc loài người. Tước ấy thật là chính đáng, Mẹ lại cao quyền lớn thế mà bầu chữa mọi người trước tòa Chúa công thẳng.

 

Ôi! Maria, con xin hiệp với Mẹ mà thông phần khốn cực với Con Mẹ và hiệp với Con Mẹ mà thông phần khốn cực với Mẹ. Nỗi cảm tình này lại càng thêm ảo não hơn nữa vì chính tội lỗi con đã đóng đinh Chúa Giêsu vào Thánh Giá mà làm cho linh hồn Mẹ rất thương mến Chúa phải khổ hình khốn cực. Hôm nay con cậy vì các sự khốn cực Mẹ mà kêu xin cùng Mẹ. Xin cho con động lòng ăn năn các tội lỗi con và đặng lòng mạnh mẽ vững vàng mà xa lánh, lại xin Mẹ khấn nhậm lời con khẩn cầu với Mẹ trong tuần cửu nhật này.

 

Kinh Lạy Cha. Kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh. Kinh Hãy Nhớ.

Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Cầu cho chúng con. (3 lần)

Lạy Thánh Anphonso - cầu cho chúng con. (1 lần)

 

Ngày thứ sáu.

 

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xem chân dung Mẹ rất ảo não động lòng thì như nghe Mẹ nói cùng con rằng: "Mẹ đã chịu khốn cực, và sự khốn cực ấy nặng nề lắm. Bởi vì Mẹ rất nhân lành và cũng là Mẹ chúng con nên sự khốn khó Mẹ đã chịu làm cho Mẹ động tình thương xót đến các cực nạn chúng con, vả lại Mẹ càng chịu cực vì chúng con thì Mẹ càng thương yêu chúng con hơn". Sự Mẹ cảm tình thương xót chúng con như vậy con thấy rõ ở nơi mắt Mẹ đang có dấu thương xót thiết tha vì Mẹ chẳng nhìn xem Con Cực Thánh Mẹ cho bằng nhìn xem các con khổ sở ở dưới đất này. Ôi! một linh hồn đang phải gian truân mà gặp đặng một tấm lòng thiết ái biết thương xót đến mình thì nó lấy làm dịu dàng là ngần nào. Mà nếu tấm lòng ấy lại là tấm lòng Mẹ mình cũng là một người Mẹ quí trọng như Mẹ thì nó lấy làm an ủi vô ngần mà chớ.

 

Vậy lạy Mẹ hay cảm tình thương xót, nay con đến dưới chân Mẹ cho đặng lòng mạnh mẽ lại như xưa. Con tin chắc Mẹ chẳng từ bỏ con cái Mẹ. Xin Mẹ nghe tiếng con đang mắc khốn khó kêu đến Mẹ, xin Mẹ hãy nói ra một lời mà an ủi linh hồn con và xin Mẹ ban cho con ơn trọng này, là ơn con xin nài cùng Mẹ nhân từ lân mẫn bây giờ.

 

Kinh Lạy Cha. Kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh. Kinh Hãy Nhớ.

Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Cầu cho chúng con. (3 lần)

Lạy Thánh Anphonso - cầu cho chúng con. (1 lần)

 

Ngày thứ bảy.

 

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, nay con chạy đến cùng Mẹ vì chính Mẹ là đấng con phải kêu xin và chính Mẹ là đấng phải nhậm lời con. Mẹ là đấng giữ kho Thiên Chúa mà ý Chúa muốn cho mọi ơn đều phải qua tay Mẹ. Thấy bức chân dung Mẹ thì con lại nhớ Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu, là Mẹ sầu bi thống thiết mà cũng là Mẹ con nữa. Vậy lạy Mẹ Chúa Giêsu, mọi công nghiệp Chúa và chính lòng Chúa thì đều ở trong tay Mẹ phân phát chỉ định. Lạy Mẹ sầu bi, các sự khốn cực Mẹ hiệp với các sự thương khó Đức Chúa Giêsu đã làm nên kho tàng mà cứu chuộc thiên hạ. Lạy Mẹ cả loài người, Mẹ đã lãnh lấy phần việc giúp đỡ chúng con, thật con biết chắc linh hồn nào đặng nhờ Mẹ bảo hộ thì chẳng có lẽ Chúa chê bỏ nó hay là nó phải hư mất đặng, và linh hồn nào hằng bền đỗ kêu xin Mẹ thì chắc đặng ơn Mẹ phù hộ chẳng sai.

 

Vậy con tin chắc thể ấy mà chạy đến cùng Mẹ. Xin Mẹ cầu bầu cho con đặng lòng trung ngãi làm tôi Mẹ, ấy là dấu thật đặng ơn bền đỗ và đặng rỗi. Lại xin Mẹ chuyển cầu cho con đặng ơn này là ơn con xin cùng Mẹ lấy lòng lân ái ban cho con trong tuần cửu nhật này.

 

Kinh Lạy Cha. Kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh. Kinh Hãy Nhớ.

Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Cầu cho chúng con. (3 lần)

Lạy Thánh Anphonso - cầu cho chúng con. (1 lần)

 

Ngày thứ tám.

 

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, một đôi khi nghe trong linh hồn con nổi cơn sợ sệt. Đã hay Mẹ có quyền thế lại có lòng nhân lành nhưng khi con nghĩ đến phận hèn khốn khổ con thì con phải run sợ mà xét rằng: "Phận con mà dám chạy đến cùng Mẹ và kêu xin Mẹ xuống ơn lành thì thật là cả gan quá”. Song thấy chân dung dịu dàng Mẹ thì như nghe Mẹ nói cùng con rằng: "Ớ con! Hãy trông cậy! Chớ thì Mẹ chẳng phải là Mẹ nhân lành hay thương xót sao? Mẹ chẳng tìm công mà thưởng, chỉ tìm gian nan mà cứu giúp, chớ thì cái tước hiệu Mẹ là Mẹ Hằng Cứu Giúp chẳng có nghĩa tỏ rõ rằng: Mẹ phải đỡ vớt mọi nỗi gian truân sao?”.

 

Maria! Mẹ ơí! Vậy nay con kêu đến lòng nhân từ Mẹ, con cả lòng cậy trông Mẹ nhân lành hay rộng lòng thương xót phù hộ con, cứu giúp con, an ủi con, ấy là chức phận Mẹ mà chớ.

 

Kinh Lạy Cha. Kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh. Kinh Hãy Nhớ.

Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Cầu cho chúng con. (3 lần)

Lạy Thánh Anphonso - cầu cho chúng con. (1 lần)

 

Ngày thứ chín.

 

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, nay đã cuối tuần cửu nhật mà con hằng bữa chạy đến sấp mình xuống dưới chân Mẹ. Hôm nay con kêu xin cùng Mẹ gắn bó thiết tha trông cậy hơn mọi lần khác. Con chắc Mẹ đã nghe lời con cầu xin chẳng chút nghi nan. Mẹ đã ban cho con ơn con xin cùng Mẹ hay là ơn nào khác quý trọng hơn nữa. Nhân danh con Mẹ, cậy vì các sự đau đớn Mẹ đã chịu, cậy vì lòng Mẹ lân ái hay thương xót và nhất là cậy vì tước hiệu Mẹ là Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin Mẹ nhậm lời con. Hẳn thật cái tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp bảo con rằng: Con có phép mà gắn bó xin nài, con nên trông cậy, con phải trông cậy luôn, là trông cậy Mẹ sẽ cứu giúp con mọi giờ mọi khắc trót đời con. Mỗi khi con túng ngặt, mỗi khi con lâm cơn nguy biến, mỗi khi gặp nỗi gian truant, Mẹ sẽ ban mọi ơn cần thiết cho con.

 

Ôi! Mẹ dấu yêu! Con trông cậy Mẹ lắm đến đỗi từ bây giờ con xin cảm ơn Mẹ. Cảm ơn Mẹ vì các ơn lành Mẹ đã ban về trước, cảm ơn Mẹ vì các ơn lành con trông cậy lòng Mẹ lân ái vô ngần sẽ ban về sau. Thật con sẽ kêu Mẹ cho đến giờ tắt hơi mà đợi ngày con được lên trời thương mến Mẹ, khen ngợi Mẹ và cảm ơn Mẹ đời đời chẳng cùng.

 

Kinh Lạy Cha. Kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh. Kinh Hãy Nhớ.

Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Cầu cho chúng con. (3 lần)

Lạy Thánh Anphonso - cầu cho chúng con. (1 lần)