Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

LỜI CẦU NGUYỆN GIẢI THOÁT

 


Lạy Chúa, chúc tụng Chúa là Thiên Chúa quyền năng cao cả. Chúa là Thiên Chúa thật, là CHA của chúng con. Chúng con nài xin Chúa qua lời cầu bầu và phù trợ của các Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Raphaen và Gabrien để giải thoát (con hay người...) đang bị nô lệ và bị kiềm chế bởi sự dữ. Xin Mẹ Maria, các Thánh cùng Triều thần Thiên Quốc đến phù trợ (con hay người...) ngay giờ này. Xin Danh Cực Thánh Chúa Giêsu và Máu Châu Báu Cứu Độ của Chúa Giêsu Kitô bao phủ lấy (con hay người...).

 

Lạy Chúa, chúng con xin Chúa giải thoát (con hay người...) khỏi sự lo sợ, buồn sầu và ám ảnh. Xin Chúa giải thoát (con hay người...) khỏi sự thù ghét, gian dâm, ghanh tỵ. Xin Chúa giải thoát (con hay người...) khỏi những tư tưởng ghen tương, giận dữ và sự chết. Xin Chúa giải thoát (con hay người...) khỏi mọi ý định tự tử, phá thai, ly dị, giết người, chia rẽ gia đình và khỏi mọi quan hệ không tốt. Xin Chúa giải thoát (con hay người...) khỏi  mọi hình thức dính líu tới mê tín, bói toán, bùa ngải, cầu cơ, lên đồng hay tôn thờ các tà thần khác. Lạy Chúa, chúng con xin Chúa giải thoát (con hay người...) khỏi mọi xiềng xích của sự dữ.

 

 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói rằng: "Thầy để lại bình an, Thầy ban bình an của Thầy cho các con", xin ban cho (con hay người...) sự bình an của Chúa. Qua lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, xin Chúa giải thoát (con hay người...)  khỏi mọi lời chúc dữ và phù phép của bóng tối sự dữ, để (con hay người...) được lãnh nhận sự bình an vĩnh cửu của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Danh Thánh Chúa Giêsu Kitô. Amen.