Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thời gian bầu Giáo hoàng trong quá khứ

 

Phải mất bao lâu các Đức Hồng Y mới bầu xong Giáo Hoàng?

 

Căn cứ theo tài liệu lịch sử bầu Giáo Hoàng trong thế kỷ 20, người ta thấy từ năm 1903, tức triều đại ĐGH Piô X, đến năm 1978, tức triều đại của đức Gioan Phaolô II, có tất cả 8 vị Giáo Hoàng được bầu. Lần bầu Giáo Hoàng lâu nhất là vào năm 1922, Hồng Y Đoàn đã phải bỏ phiếu 14 lần trong 5 ngày.

 

Sau đây là số ngày các Hồng Y đã họp để bầu Giáo Hoàng:

Piô X - 1903 - 4 ngày
Benedict XV - 1914 - 3 ngày
Piô XI - 1922 - 5 ngày
Piô XII - 1939 - 2 ngày
Gioan XXIII - 1958 - 4 ngày
Phaolô VI - 1963 - 3 ngày
Gioan Phaolô I -1978 - 2 ngày
Gioan Phaolô II - 1978 - 3 ngày

 


Nguyễn Long Thao
Vietcatholic