Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vài nét về Hồng Y Đoàn 2005

Tác giả: 
Lm. Đặng Thế Dũng

Vài nét về Hồng Y Ðoàn hiện nay.

 

Vatican (Apic 11 và 12/04/2005) - Trong triều giáo hoàng của ngài, Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã "quốc tế hóa" giáo triều Roma. Khi ngài qua đời, con số 115 vị Hồng Y có quyền vào Mật Viện bầu Giáo Hoàng, đến từ 5 đại lục và thuộc về 53 quốc gia khác nhau.

 

Thật ra, tổng số các vị hồng y dưới 80 tuổi, còn quyền vào Mật Viện bầu giáo hoàng là 117 vị. Nhưng có hai vị vắng mặt, vì đau yếu, --- là Ðức Hồng Y Jaime Sin, cựu Tổng Giám Mục Manila, đã nghỉ hưu, và Ðức Hồng Y Alfonso Antonio Suarez Rivera, cựu Tổng Giám Mục Monterrey, Mêhicô, nghỉ hưu --- nên tổng số Hồng Y vào Mật Viện là 115 vị mà thôi.

 

Tổng số 115 vị Hồng Y được phân chia như sau:

- từ Âu Châu, có 58 vị, trong số nầy có 20 vị là người Ý.

- từ Mỹ Châu, có 34 vị, trong số nầy 20 vị từ Châu Mỹ La Tinh và 14 vị từ Bắc Mỹ.

- từ Phi Châu, có 11 vị.

- từ Á Châu, có 10 vị.

- và từ Ðại Dương Châu có 2 vị.

 

Nếu xét theo tiêu chuẩn những vị hồng y đứng đầu các giáo phận và những vị làm việc Văn Phòng (như tại Giáo Triều Roma), thì chúng ta có bảng phân chia như sau:

 

77 vị Hồng Y đứng đầu các giáo phận trên thế giới.

23 vị Hồng Y làm việc tại giáo triều Roma.

 

và 15 vị không có công việc nhất định; 4 vị trong số 15 vị nầy sinh sống tại Roma.

 

Xét theo hạng tuổi, thì tuổi trung bình của 115 vị Hồng Y vào Mật Viện là khoảng hạng tuổi 71.

 

- Có hai vị hồng y trẻ tuổi nhất trong Hồng Y Ðoàn là Ðức Hồng Y Peter Erdo, Tổng Giám Mục Budapest, Hungari, năm nay 52 tuổi, và Ðức Hồng Y Philippe Barbarin, người Pháp, Tổng Giám Mục Lyon, năm nay 55 tuổi.

 

- Cũng có hai vị Hồng Y lớn tuổi nhất trong Hồng Y Ðoàn là Ðức Hồng Y Johannes Willebrands, người Hòa Lan, năm nay 95 tuổi, và Ðức Hồng Y Alfons Maria Stickler, người Áo, năm nay 94 tuổi.

 

Trong số 115 vị Hồng Y vào Mật Viện, thì chỉ còn có hai vị là do Ðức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI đặt lên, là Ðức Hồng Y William Baum, người Hoa Kỳ, và Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger, người Ðức. Còn lại 113 vị đều do chính Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đặt lên.

 

Trong suốt triều giáo hoàng của ngài kéo dài 26 năm 5 tháng, Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã triệu tập tổng cộng 9 Công Nghị Hồng Y để vinh thăng tổng cộng 231 vị Hồng Y, trong số nầy hiện có 183 vị còn sống:

 

(1) Công Nghị Hồng Y đầu tiên là vào ngày 30 tháng 6 năm 1979, trong đó Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã vinh thăng 14 vị Hồng Y, và giữ kín - in pectore - một vị, mà ngài chỉ công khai hóa danh tánh 12 năm sau đó, tức vào Công Nghị Hồng Y ngày 28 tháng 6 năm 1991. Vị Hồng Y được giữ kín trong lần Công Nghị đầu tiên đó, là Ðức Hồng Y Ignatius Gong Pin Mei, người Trung Hoa.

 

(2) Công nghị Hồng Y lần thứ hai là vào ngày 2 tháng 2 năm 1983, trong đó Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã vinh thăng 18 vị Hồng Y. Từ đây, cứ khoảng trên dưới ba năm, Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, triệu tập một Công Nghị để thăng tước Hồng Y.

 

(3) Công Nghị Hồng Y lần thứ ba là vào ngày 25 tháng 5 năm 1985, đã thăng tước Hồng Y cho 28 vị.

 

(4) Công Nghị Hồng Y lần thứ tư là vào ngày 28 tháng 6 năm 1988, để thăng 24 vị Hồng Y.

 

(5) Công Nghị Hồng Y lần thứ năm là vào ngày 28 tháng 6 năm 1991, để thăng tước hồng y cho 23 vị.

 

(6) Công Nghị Hồng Y lần thứ sáu là vào ngày 26 tháng 11 năm 1994, để thăng tước hồng y cho 30 vị.

 

(7) Công Nghị Hồng Y lần thứ bảy là vào ngày 21 tháng 2 năm 1998, ngày áp lễ kính Tòa Thánh Phêrô, trong đó ÐTC công bố 20 vị Hồng Y và giữ kín - in pectore - 2 vị. Hai vị nầy được công khai hóa trong công nghị hồng y lần thứ tám vào ngày 21 tháng 2 năm 2001. Hai vị Hồng Y được giữ kín đó là Ðức Hồng Y Marian Jaworski, người Ukrain, Tổng Giám Mục Lviv của người công giáo nghi thức Latinh; và Ðức Hồng Y Janis Pujats, Tổng Giám Mục Riga, bên cộng hòa Lettonie.

 

(8) Công Nghị Hồng Y lần thứ tám là vào ngày 21 tháng 2 năm 2001, để vinh thăng 44 vị Hồng Y trong hai lần tuyên bố cách nhau trước sau một tuần lễ.

 

(9) Công nghị Hồng Y lần thứ chín là vào ngày 21 tháng 10 năm 2003, ngày áp ngày kỷ niệm 25 năm khai mạc triều giáo hoàng, để thăng tước hồng y cho 30 vị, không kể một vị "được giữ kín" - in pectore -. Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám Mục thành phố Saigon, Việt Nam, đã được vinh thăng hồng y trong Công Nghị năm 2003 nầy. Khi Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II qua đời, ngày 2 tháng 4 (năm 2005), vị hồng y được giữ kín - in pectore - nầy, chưa được công khai hóa, nên không ai biết vị được giữ kín trong lần công nghị hồng y cuối cùng vào năm 2003 là ai.

 

Sau lần công nghị hồng y lần thứ chín vào tháng 10 năm 2003, tổng số các vị Hồng Y dưới 80 tuổi là 135 vị, vượt hơn mức 120 vị, là mức đo Ðức cố Giáo Hoàng Phaolô VI ấn định vào năm 1975.

 

Tuy nhiên, với thời gian qua đi, khi Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II qua đời, ngày 2 tháng 4 năm 2005, thì tổng số các vị Hồng Y dưới 80 tuổi giảm xuống còn 117 vị.

 

Và vào Mật Viện sắp tới, ngày 18 tháng 4, chỉ có 115 vị vào Mật Viện, vì có hai vị bị đau không thể đến Roma được.

 

LM. Đặng Thế Dũng
Vietcatholic