Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chạnh lòng thương

Tác giả: 
Jos Hồng Ân

 

 

Chạnh lòng thương
(CN 10 TN – C)


Na-in tên gọi của thành
Chúa cùng môn đệ vi hành đến nơi
Đám người đông đúc ngời ngời
Cùng đi theo Chúa gần nơi cửa thành
Người ta khiêng đặng một anh
Con trai bà góa đi nhanh chôn vùi
Chúa trông thấy cảnh ngậm ngùi
Chạnh lòng thương xót sụt sùi chia san
Bà đừng khóc nữa bình an
Đến gần Chúa trạm vào quan tài này
Người khiêng đứng khựng lại ngay
Chúa thì lên tiếng gọi này thanh niên
Ta truyền anh trỗi dậy liên
Người kia trỗi dậy nói liền được ngay
Chúa trao bà mẹ tận tay
Mọi người kính sợ vui thay cuộc đời
Sứ ngôn xuất hiện tuyệt vời
Chúa nay thực đã đến thời viếng thăm
Lời này vang chốn xa săm
Loan đi tận cõi tối tăm khắp miền.

 


Jos. Hồng Ân