Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Kinh Cầu Cùng Thánh Agatha

Kinh Cầu Cùng Thánh Agatha

 

Lạy Cha trên trời, Ngài đã nâng thánh Agatha lên phẩm vị các thánh. Nhờ lời cầu bầu thánh nữ, xin Ngài ban cho chúng con sức mạnh tâm trí, thân xác và linh hồn. Xin giải thoát chúng con khỏi những điều đang trói buộc chúng con nơi trần gian này, để thần trí chúng con, giống như thần trí thánh nữ bay lên tận ngai tòa Chúa, thờ lạy và tôn vinh Thiên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Danh Chúa Giêsu Kitô, Con Chúa, Đấng hằng sống, hằng trị với Ngài đến muôn thuở muôn đời. Amen.