Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Từ bỏ chính mình

Tác giả: 
Sưu tầm
 
 
TỪ BỎ CHÍNH MÌNH
 
 
-từ bỏ của cải dễ dàng.
-từ bỏ chính mình là thách đố.
 
 
Một anh nông dân bên Cameroon Phi châu đã thắc mắc hỏi rằng: nếu Thiên Chúa là Đấng tốt lành thì tại sao Ngài không cất đi sự dữ nằm trong tâm hồn con người. Sự dữ hiện diện trong tâm hồn con người đó là vấn đề luôn được các bậc hiền triết từ cổ chí kim từ đông sang tây đặt ra và cố gắng giải quyết. Triết gia người Pháp ông Rousseau thì nhất định bảo con người là tốt tự bản tính, truyền thống đông phương chúng ta cũng có câu: Nhân chi sơ tính bổn thiện. Con người đều tốt ngay từ lúc sinh ra những mặc khải Kitô không dạy con người hoàn toàn tốt, cũng không quả quyết con người hoàn toàn xấu mà dạy con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa nhưng đã phạm tội và sống trong ảnh hưởng của tội lỗi.
 
 
Trong con người có sự giằng co giữa thiện và ác như thánh Phaolô đã nói: Tôi không làm điều thiện mà tôi thích nhưng lại làm điều xấu mà tôi không thích. Chính vì thế giáo huấn Kitô giáo mời gọi con người tu luyện để cho sự thiện chiến thắng trên sự dữ, trước hết trong chính bản thân mình sau đó trong môi trường sinh sống. Những triệu chứng cho ta thấy có sự dữ hiện diện trong con người, trong mỗi người chúng ta là khuynh hướng ích kỷ, là sống khép kín trước người anh chị em đang cần giúp đỡ, là lợi dụng tất cả mọi phương tiện để củng cố địa vị riêng cho mình. Nhưng Thiên Chúa không tự động cất mất đi sự dữ hiện diện trong con người, Ngài mời gọi mỗi người chúng ta cộng tác với Ngài trong việc loại trừ sự dữ. Mỗi người chúng ta nghĩ thế nào về lời mời gọi này?
 
 
Chúng ta sẵn sàng dấn thân và cộng tác với Thiên Chúa để loại trừ sự dữ ra khỏi tâm hồn chúng ta và ra khỏi môi trường chúng ta sinh sống hay không? Charles Peguy một văn sĩ nổi tiếng người Pháp nói như sau: không có gì cao cả mà được lớn lên như các củ khoai tây. Nghĩa là tự nó một cách tự nhiên không cần phải cố gắng, không một điều gì cao đẹp được thực hiện mà không có kỷ luật mà không có cố gắng luyện tập. Chúa Giêsu đã nói: nếu hạt giống không chết đi thì không mang lại hoa trái. Ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất nó; Ai hy sinh mạng sống mình thì sẽ gặp lại nó. Nói khác đi trong phúc âm, Chúa Giêsu đã kêu gọi từ bỏ chính mình mà theo Ngài. Trên con đường tận hiến cho con người và cho Thiên Chúa, cần phải từ bỏ chính mình để canh tân theo tinh thần tám mối phước thật giúp ta xây dựng hoà bình và công bằng.
 
 
Cái tôi thật đáng ghét, triết gia người pháp ông Pascal đã nói như vậy. Nếu ta tổ chức ngày sống của mình một cách ích kỷ xoay quanh cái tôi mà thôi, thì ngày sống đó không mang lại hoa trái gì. Nhìn thấy điều cao cả là nhìn thấy xa, nhìn thấy qua bên kia những bóng tối. Triết gia Jacques Maritain đã nói cần phải có tinh thần mạnh mẽ và một con tim dịu dàng, nhưng nhiều người lại tưởng mình có con tim dịu dàng mà thật ra đó chỉ là một tim tầm thường ích kỷ nhỏ nhoi mà thôi.
 
Thánh nữ Catarina đã viết như sau: Cần cất đi khỏi mắt ta áng mây mù tình thương ích kỷ của mình để có thể nhìn thấy xa và nhìn rõ.
 
 
Lạy Chúa xin giúp con vượt ra khỏi cái toi ích kỷ. Xin cho con đừng than trách tại sao Thiên Chúa không cất đi sự dữ khỏi tâm hồn chúng con, nhưng hãy giúp con biết sống quảng đại, biết cố gắng luyện tập, biết yêu Thiên Chúa thật lòng và phục vụ anh chị em xung quanh. Amen.
 
 
Vhd sưu tầm 29-8-2013.