Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hãy truyền bá Kinh Mân Côi

 

 

HÃY TRUYỀN BÁ KINH MÂN CÔI

 

Kinh thưa quý vị ! Lời của tựa đề là lời kêu gọi của Mẹ Thiên Chúa, Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi. Kinh Mân Côi là bửu bối của người Công giáo, nhưng ai cũng biết được đặc cách truyền cho Thánh phụ Đa-minh, nên chi, cách riêng cũng có thế gọi là bửu bối của dòng Đaminh, nhưng không phải để cất giữ cho riêng mình, vì đây là kho tàng thiêng liêng, chứ không phải là kho tàng vật chất. Vì vậy, từ thế kỷ 12 đến nay, Kinh Mân Côi không ngừng phát triển và tiếp nối một cách liên tục. Hiệu quả cũng như giá trị thiêng liêng nhờ Kinh Mân Côi đem lại không thể kể xiết. Nhưng một sự kiện đáng ghi nhớ, để nhắc nhở , để kêu mời, để tái xác định giá trị lớn lao của Kinh Mân Côi, là một chuỗi tình thương, là phương thế hữu hiệu trong việc góp phần cứu độ thế giới, mà Mẹ Maria đã khẩn thiết kêu mời , nhắc nhớ  để hiệp thông với Mẹ trong Công cuộc Cứu Thế của Chúa Giêsu, Con của Mẹ, đồng thời là Ngôi Hai Thiên Chúa.  Đó là sự kiện Fatima.

 

Với tâm tình nêu trên, tác giả xin mạn phép chia sẻ loạt bài với chủ đề: “ HÃY TRUYỀN BÁ KINH MÂN CÔI “. Vâng, kính thưa quý vị,” nhận lãnh mà không trao ban, thì cũng đồng nghĩa là chưa nhận lãnh”. Vì thế, tác giả mạo mụi, “múa rìu qua mắt thợ”, nếu có nhiều sai sót , kính xin quý vị lượng thứ và chỉ giáo cho.

 

Ai cũng biết, tháng mười là tháng Mân Côi, nhưng nếu chỉ trong tháng mười thôi, thì chưa đủ, mà là Kinh Mân Côi phải được truyền tụng quanh năm, suốt tháng.

 

Đặc biệt, trong năm 2013, được giáo hội chọn là năm “Đức Tin”. Ai cũng biết , sự kiện Fatima được bắt đầu xảy ra vào ngày 13/05/1917, và liên tiếp vào các ngày 13 của những tháng kế tiếp cho đến ngày 13/10/1917. Như vậy, ngày 13, con số 13 là con số có ý nghĩa với Kinh Mân Côi. Theo đó, ngày 13 thì có nhiều từ năm 1917, rõ ràng, mỗi năm có 06 ngày 13, từ 13/05 đến 13/10.Nhưng mãi đến năm 2013, năm nay thì con số 13 của năm, mới có mặt. Theo ý nghĩa đó, năm 2013, năm Đức Tin, thì cũng là năm “TRUYỀN BÁ KINH MÂN CÔI” thì thật là có ý nghĩa. Như vậy, “ HÃY TRUYỀN BÁ KINH MÂN CÔI”, là một sứ vụ chung của mọi người Công giáo. Đáng lý ra, sứ vụ nầy phải được bắt đầu từ ngày 13/05/2013, để loan truyền, để cổ vũ, để nhắc nhớ và để khuyến khích mọi người đọc Kinh Mân Côi. Đây là sự chậm trễ của tác giả trong công việc :” HÃY TRUYỀN BÁ KINH MÂN CÔI” trong năm 2013 nầy. để đánh dấu con số 13.

 

Tuy thế, “ dù một sợi tóc trên đầu rụng xuống, cũng không qua Thánh Ý Thiên Chúa.” Như vậy, để đánh dấu khởi đầu loạt bài: “HÃY TRUYỀN BÁ KINH MÂN CÔI”, được bắt đầu vào ngày 01/10/2013, là tháng Mân Côi vậy. Để ghi dấu và hiệp thông cùng  sự kiện Fatima vào ngày 13, và năm thứ 13 của thế kỷ XXI nầy.

 

Kính dâng  Mẹ Thiên Chúa công việc cao cả, nhờ Mẹ cầu bàu và chúc phúc cho công việc theo Thánh ý Thiên Chúa, hầu làm vinh danh Thiên Chúa trong lời kinh “huyền nhiệm “ nầy. Amen

 

Còn tiếp...

Tiến.