Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hãy truyền bá kinh Mân Côi (tt)

 

 

5. HÃY TRUYỀN BÁ KINH MÂN CÔI (TT)

KINH MÂN CÔI VỚI HỌC THUYẾT ĐỨC MARIA

Suy niệm Tin Mừng (Lc 1,26-38).

 

Hôm nay Chúa Nhật XXVII ( TN) C , Giáo Hội Việt Nam hân hoan mừng kính trọng thể Lễ Đức Mẹ Rất Thánh Mân Côi. Một niềm vui trọng đại, khi được một lần nữa, chúng ta nghe đọc Đoạn Tin Mừng (Lc 1,26-38). Nhưng không phải chỉ nghe đọc không thôi, mà là chúng ta được diễm phúc sống với mầu nhiệm Truyền Tin bởi Sứ Thần Gapbriel, cùng với Mẹ Maria, bước theo mầu nhiệm Truyền Tin là bước theo mầu nhiệm thứ I Mùa Vui : “ Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.” Như vậy, chúng ta cùng với Sứ Thần kính chào Mẹ Maria:” Kính mừng Maria, đầy ân sũng , Đức Chúa Trời ở cùng Bà”. “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sũng, Đức Chúa ở cùng Bà.” (Lc 1, 28).

 

Vâng ! Một lời chào vô cùng trọng đại, không khách sáo, không phải là lời xã giao thông thường, mà là một mệnh lệnh, một sứ mạng được trao cho một người thiếu nữ, làng Nazaret. Sứ Thần đến với Đức Mẹ, là Sứ Thần mang một mệnh lệnh cao cả của Thiên Chúa đến với con người , một phàm nhân. Mệnh lệnh ấy là lệnh truyền, hay gọi là Truyền Tin. Một lệnh truyền từ Thiên Chúa, há chẳng là một Thánh ân sao? Thánh ân được ban xuống cho một con người, mà theo lời Sứ Thần là : “Đấng đầy ân sũng”. Vâng, chúng ta biết được, một con người nhỏ bé, một phàm nhân thôi, mà được Sứ Thần hiện đến để trao truyền một mệnh lệnh từ Thiên Chúa, thì quả thật một con người đầy tràn diễm phúc, đến độ được gọi là phước lạ, vì từ trước đến nay( lúc Truyền Tin ) và cho đến muôn đời không thể có lần thứ hai. Điều đó, chính là “phước lạ”. Một diễm phúc lạ lùng. Như vậy, phần đầu của lời Kinh Kính Mừng ngày nay , chính là từ câu Lời Chúa ( Lc 1,28. 30-31). Như vậy, mầu nhiệm Truyền Tin theo Tin Mừng ( Lc 1, 26-38) là một biến cố xảy ra có đầy đủ không gian, thời gian, địa danh và danh tính nhân vật cụ thể.

 

Theo đó, khi đọc Kinh Mân Côi là chúng ta suy niệm Lời của Tin Mừng, chúng ta khắc sâu một biến cố trong chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa dành cho con người. Trong hai mươi mầu nhiệm cốt lõi của Tin Mùng qua Kinh Mân côi, thì mầu nhiệm Truyền Tin là mầu nhiệm dẫn dắt các mầu nhiệm khác, vì mầu nhiệm Truyền Tin có phần đầu của lời Kinh Kính Mừng. Theo đó, Đức Maria thật là Đấng đầy ân sũng, Đấng đáng được chúc tụng, bởi vì Mẹ đã đẹp lòng Thiên Chúa đến độ, Mẹ được trao ban một sứ vụ cao cả là làm Mẹ Đấng Cứu Chuộc Giêsu- Kitô. Như vậy, Đức Mẹ đáng được chúc tụng vì Mẹ đã sống đẹp lòng Thiên Chúa và vâng lời Thiên Chúa một cách chu toàn.

 

Nên chi, lời Kinh Mân côi là một chuỗi liên kết chúng ta lại với Mẹ Thiên Chúa, Đấng đầy ân sũng, và mặc nhiên Mẹ sẽ bênh vực chúng ta trước tòa Chúa , vì Kinh Mân Côi chính là bảo chứng muôn đời của Mẹ dành cho con cái loài người. Kinh Mân Côi có thể nói là giao ước của Tân Ước, là giao ước của Đức Maria dành cho những ai tôn kính Kinh Mân Côi. Đọc Kinh Mân Côi không phải là đọc làu làu, và đôi khi người ta còn phát động đọc Kinh Mân Côi theo số lượng, có nghĩa là càng nhiều càng tốt, nhưng thiết nghĩ, đọc Kinh Mân Côi mà theo số lượng thì chẳng khác nào một cái máy đọc kinh, chứ không phải là con người đọc kinh. Vì Kinh Mân Côi là Kinh Hoa Hồng ( Rosarium ), những lời Kinh Kính Mừng, cùng với Lời Kinh Chúa Giêsu dạy , và lời giáo hội vinh danh Ba Ngôi Thiên Chúa. Là những bông hoa hồng tuyệt đẹp dâng lên Thiên Chúa qua đôi tay Mẹ hiền Maria,khi chúng ta suy niệm những mầu nhiệm trong Tin Mừng một cách say mến và thiết tha, thì lúc đó Kinh Mân Côi sẽ mang lại cho chúng ta nhiều hoa trái. Mong Thay!

06/10/2013

P.Trần Đình Phan Tiến ( Bước Theo )