Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hãy truyền bá Kinh Mân Côi ( TT)

 

 

6. HÃY TRUYỀN BÁ KINH MÂN CÔI (TT)

KINH MÂN CÔI VỚI HỌC THUYẾT ĐỨC MARIA

 

Kính thưa quý vị !” Ở đâu có tình yêu, ở đó có Thiên Chúa, ở đâu có Thiên Chúa ở đó có tình yêu”. Vì ở đâu có tình yêu thương, ở đó có Đức Chúa Trời, ở đâu có lòng từ bi, ờ đó có ân sũng Người, ở đâu có tình bác ái , thì Chúa chúc lành không nguôi, ở đâu ý hợp tâm đầu, ở đấy chứa chan niềm vui. ( Tg Ns Linh mục Vinh Hạnh). Thật ra, lời của tiếng Latinh: “Ubi Caritas” và lời tiếng Anh là “Where is the love ? ”.

 

Vâng, Thiên Chúa là tình yêu, thì mặc nhiên Tình yêu là Thiên Chúa, đó chính là bác ái Kitô giáo. Nếu ai sống khác đi, hay hiểu khác đi, thì người đó không phải là Kitô hữu.

 

Nhưng tình yêu nơi Thiên Chúa là tình yêu sự thật, vì Thiên Chúa là Chân Lý. Để phân biệt với tình yêu giả tạo, đó là ma quỷ. Vì nơi ma quỷ không có tình yêu, nó chỉ “ dụ khị “con người, gọi là “cám dỗ”. Nhưng nơi Thiên Chúa khồng hề có cám dỗ, bởi vì Thiên Chúa là Sự Thật, là Chân Lý.

 

Từ đó, chúng ta biết được những gì phát xuất từ Thiên Chúa là Sự Thật, không hề có giả dối.

 

Vâng, thưa quý vị, Đức Trinh Nữ Maria, được gọi là Mẹ của lòng tin, vì Mẹ đã suy niệm những điều Thánh Ý qua Kinh Thánh, và lòng tin của Mẹ đã trổ sinh hoa trái, đó là :” Giêsu, Con lòng Bà gồm phước lạ”.  Khi đáp Lời Sứ Thần Truyền Tin, chính là lúc Mẹ xác tín vào Thiên Chúa một cách kiên định. “ Vâng, tôi đây là tỳ nữ của Chúa, xin Chúa cứ thực hiện nơi tôi, như lời sứ thần truyền”.( Lc 1, 38).

 

Ngay lúc đó, Mẹ đã đón nhận Chúa Giêsu trong cung lòng( nghĩa đen và nghĩa bóng). Đây cũng là lúc ma quỷ tức tối nhất. Vì phàm nhân đã hợp tác với Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa ngự trị nơi con người phàm hèn. Qủa thật, Mẹ Maria cũng luôn xác tín mình là hèn mọn, sự hèn mọn nơi phàm nhân đã trở nên cao cả, há ma quỷ không ghen tức sao? Nên chi, từ đó sự thù nghịch giữa satan và giòng dõi satan luôn ganh ghét với con cái Thiên Chúa. Như vậy, từ đó, không những Mẹ đã sinh ra Chúa Giêsu, mà Mẹ còn sinh ra thế hệ loài người có lòng tin. Đây là một mầu nhiệm mà thế hệ ma quỷ phải ghen tức.

 

Vâng, điều ấy vượt quá trí khôn của Mẹ, cũng là của loài người. Một sự lạ lùng mà Thiên Chúa đã làm nơi Mẹ ,và cũng là làm cho loài người, vì vậy, những phước lạ mà Mẹ đã nhận lãnh từ Thiên Chúa cũng chính là những phước lạ mà dòng dõi “lòng tin” của loài người nhận lãnh được. Từ đó, cách riêng người Công giáo Việt Nam, luôn mến yêu Mẹ Thiên Chúa, cũng là Mẹ loài người.

 

Đó là lý do, tại sao chúng ta phải tôn sùng và yêu mến Tràng Chuỗi Mân Côi. Vì yêu mến Đức Mẹ, thì không thể không yêu mến Kinh Mân Côi. Ngoài những yếu tố tình cảm mến dành cho Kinh Mân Côi, chúng ta còn có yếu tố nguyên lý về mầu nhiệm cứu chuộc của Thiên Chúa đó là mầu nhiệm Truyền Tin. Vâng, mầu nhiệm Truyền Tin và Kinh Mân Côi là sứ mạng Cứu Chuộc, đồng thời là tình yêu từ Thiên Chúa mà đến với nhân loại qua đức Trinh Nữ Maria. Amen

 

Dâng Mẹ để kính nhớ ngày 13/10/2013.

P.Trần Đình Phan Tiến ( Bước Theo )