Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ave Maria

 

 

AVE MARIA !

 

“Kính chào Bà Maria ! Đấng đầy ân sủng”

Lời chào kính có từ thuở đời đời

Nhưng đến thời, Thiên Sứ đã truyền ban

Mẹ là người nữ đẹp lòng Chúa

Cả Triều Thần cùng chúc tụng tung hô

Bởi cung lòng Mẹ là tòa cao Chúa ngự

Mẹ vượt trên muôn muôn người nữ

Bởi Thiên ý nhiệm mầu từ Trời cao

Cung lòng Mẹ đẹp hơn muôn vì sao

Ánh lung linh nhật nguyệt phải cúi chào

Vì Mẹ đã xác quyết tin vào Thiên Chúa

Ôi ! Maria, Tên Bà thật lạ !

Đẹp mỹ miều trên cả mọi loài

Maria ! Danh Thánh Bà chiếu rọi

Trên khắp nhân gian, trên cả chốn tầng mây

Cúi lạy Bà , Người Nữ chính là đây

Chắp lạy Mẹ, muôn đời con tôn kính

Tấu lạy Bà, Người Nữ đầy phúc lạ

Xin Mẹ thương che chở chốn trần gian

Hợp muôn lòng chung tiếng cùng ca vang

Tỏa ngát hương kinh, lòng tín thác

Ave Maria ! Lượng từ bi bát ngát

Lòng trí con ghi tạc Đức Mẫu Tâm

Nguyện Mẹ thương che chở vạn tấm lòng

Cùng trìu mến, hợp dâng kính Mẹ

Bởi Giêsu, Con lòng Mẹ là Chúa Tể

Tiếng “ xin vâng “ đập bể chước satan

Ave Maria ! Đấng đầy tràn ân sủng ./. Amen

 

17/10/2013

P.Trần Đình Phan Tiến