Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hãy truyền bá Kinh Mân Côi ( TT)

 

 

7. HÃY TRUYỀN BÁ KINH MÂN CÔI (TT) : KINH MÂN CÔI VỚI HỌC THUYẾT ĐỨC MARIA

 

Như vậy, mầu nhiệm “Truyền Tin Nhập Thể” mà Đức Maria đã đón nhận bằng lời “xin vâng” của Mẹ( Lc 1,38). Là Sự khởi đầu của mầu nhiệm loan báo Tin Mừng Cứu Độ của Thiên Chúa. Trong sự vui mừng khôn xiết, một niềm vui khi được đón nhận Đấng Cứu Chuộc , đồng thời là Thiên Chúa Ngôi Hai, Đức Maria đã bối rối, đã tín cẩn, đã hạnh phúc ngất ngây, bởi vì không còn phần thưởng trọng đại nào mà Thiên Chúa không làm cho Mẹ, hay nói cách khác là Thiên Chúa đã ban cho loài người qua Mẹ.Đó là Đấng Cứu Thế mà hàng ngàn, hàng ngàn năm nhân loại mong đợi, chúng ta thấy tâm trạng của dân Israel mong đợi Đấng Cứu Thế như thế nào. Một tâm trạng đễ hiểu nhất là như rạng đông mong trời sáng, như naicon khát nước mong tìm thấy suối. Vâng , tâm trạng khát khao, ước ao như vậy, mà người đại diện đón nhận đầu tiên là Mẹ Maria, như vậy tâm trạng vui mừng của Mẹ biết là dường nào, Mẹ quả thật là diễm phúc, là phúc lạ.Chúng ta cùng cảm nhận và chung vui với MẹNên Chi, không còn nghi ngờ rằng: Đức Maria là Đấng trung gian mọi ân sũng của Thiên Chúa đến với con người. Như thế, Kinh Mân Côi không phải là chỉ đọc nhiều lần Kinh Kính Mừng mà thôi, hay là đọc cho vui , mà là để cảm nghiệm được lòng xót thương của Thiên Chúa đối với nhân loại qua trung gian là Đức Maria.

 

Và tiếp theo sau đó, chúng ta cùng với Mẹ Maria trong tâm trạng vui mừng, một sự vui mừng trọng đại, đã mang niềm vui ấy đến với tha nhân. Niềm vui trọng đại ấy chính là Mẹ đã được ban tràn đầy Thần Khí Thiên Chúa, có nghĩa là Đấng Cứu Thế đang là một “Thánh Thai”, trong cung lòng vẹn sạch của Mẹ, nhưng Chúa Thánh Thần chính là Vị Thiên Chúa đang đảm nhận vai trò khởi đầu cho mầu nhiệm Nhập Thể của Ngôi Hai Thiên Chúa. Đây là điểm cần lưu ý, là điểm cần làm nổi bật vai trò Thiên Sứ của Chúa Thánh Thần, Đấng trực tiếp điều khiển công trình Cứu Thế của Thiên Chúa Ba Ngôi. Vì vậy, suy niệm mầu nhiệm “Truyền Tin Nhập Thể” là suy niệm công việc của Chúa Thánh Thần, Đấng trực tiếp điều khiển công trình kỳ diệu của Thiên Chúa, chứ không do bởi bất cứ một phàm nhân nào.

 

Nên chi, không có sự gì mà Thiên Chúa không làm được, một mệnh đề xác tín mà không phải do loài người mà do chính lời của Sứ Thần Truyền Tin. ( Lc 1,37). Theo đó, suy niệm mầu nhiệm Truyền Tin không phải chỉ là mầu nhiệm của riêng Đức Maria mà thôi. Không phải chỉ là sự khiêm nhường nơi Đức Mẹ, mà chính là công trình vĩ đại nhất từ Ba Ngôi Thiên Chúa là, vì nếu không có mầu nhiệm “Truyền Tin Nhập Thể” thì cũng không có mầu nhiệm khác.

 

Vì mầu nhiệm” Truyền Tin Nhập Thể” là mầu nhiệm cao cả nhất, tỏa sáng nhất từ phía Thiên Chúa. Theo đó, chúng ta suy niệm mầu nhiệm “Truyền Tin Nhập Thể” không những từ phía phàm nhân, mà đấng đại diện là Đức Trinh Nữ Maria, đó là sự khiêm nhường, sự khiêm nhường tột đỉnh.Nhưng từ phía Thiên Chúa đó là sự hoạt động công khai nhất của Chúa Thánh Thần. Đó là công cuộc siêu nhiên, mà Vai trò của Chúa Thánh Thần dẫn dắt toàn bộ công trình cứu chuộc từ khởi đầu cho đến kết thúc.

 

Còn tiếp....

 

18/10/2013

P.Trần Đình Phan Tiến ( Bước Theo)