Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ca ngợi chữa lành giải thoát đam mê tình dục

Ca ngợi chữa lành giải thoát đam mê tình dục

Một trong những cách cầu nguyện chữa lành là ca ngợi Chúa. Qua ca ngợi Chúa, chúng ta tôn vinh, chúc tụng và đặt niềm tín thác vào Chúa. Qua ca ngợi Chúa giải thoát chúng ta khỏi mọi bệnh tật về thể xác và tâm hồn. Ca ngợi đưa chúng ta trở về với tình yêu và lòng thương xót bao la của Chúa.

Ngày xưa dân Do Thái trên đường về miền đất hứa đã gặp phải thành trì Giêrikhô kiên cố mà họ không thể tự mình chiến đấu.  Giê-ri-khô đóng cổng thành, phòng thủ kiên cố chống lại con cái Ít-ra-en. Thiên Chúa phán với ông Giô-suê: "Ta nộp vào tay ngươi thành Giê-ri-khô, vua và các dũng sĩ của thành ấy. Các ngươi sẽ đi chung quanh thành một lần; các ngươi sẽ làm như vậy sáu ngày liên tiếp. Bảy tư tế sẽ cầm bảy cái tù và bằng sừng cừu đi trước Hòm Bia. Ngày thứ bảy, các ngươi sẽ đi vòng quanh thành bảy lần, và các tư tế sẽ thổi tù và. Khi tù và bằng sừng cừu rú lên, khi các ngươi nghe tiếng tù và, thì toàn dân lớn tiếng hò reo tiến lên xung trận. Bấy giờ tường thành sẽ sụp đổ tại chỗ." Chúa đã chiến đấu cho dân Do Thái, và hôm nay, Chúa cũng sẽ chiến đấu cho chúng ta hôm nay khi chúng ta biết ca ngợi và cậy dựa vào sức mạnh của Chúa để chống lại các cơn cám dỗ của ma quỷ. Xin mời bạn hãy ca ngợi Chúa.

Về trang Chữa Lành Nghiện Tình Dục